I. Kongres Humanizacji Medycyny

Data wydarzenia: 09 Jun 2022 o 09:00 - 10 Jun 2022

Miejsce: Uniwersytet Warszawski

Adres: Warszawa, Krakowskie Przedmieście

Strona wydarzenia: https://www.kongreshumanizacjamedycyny.pl/

Organizator: Ministerstwo Zdrowia, Agencja Badań Medycznych, Uniwersytet Warszawski

Kontakt do organizatora: biuro@kongreshumanizacjamedycyny.pl

I Kongres Humanizacji Medycyny jest kontynuacją idei zapoczątkowanej przez prof. Kazimierza Imielińskiego - twórcę Polskiej i Światowej Akademii Medycyny im. Alberta Schweitzera. Wprowadzanie do nauk medycznych humanizacji, zagwarantowania zaplecza etycznego, jak również zabezpieczenia praw pacjenta ma istotny wpływ na powodzenie procesu leczenia, a także zapewnienie odpowiedniego kontaktu między personelem medycznym
a pacjentem.

CEL KONGRESU

Kongres związany będzie z upowszechnianiem idei humanizmu. W ramach wydarzenia eksperci podejmą próbę zidentyfikowania słabych i silnych stron wdrażania idei humanizacji z perspektywy pracowników jednostek ochrony zdrowiauwzględniając również rolę kształcenia studentów i kształcenia podyplomowego. Celem Kongresu Humanizacji Medycyny jest podjęcie tematyki odpowiedniej komunikacji w ochronie zdrowia. Temat ten jest szczególnie ważny w obecnej sytuacji, w której relacje pomiędzy personelem medycznym i pacjentami, jak również wewnątrz zespołów medycznych,  mogą być jeszcze bardziej utrudnione. Podczas wydarzenia eksperci poruszą kwestie relacji międzyludzkich, roli specjalistów i organizacji pacjenckich w podnoszeniu jakości usług zdrowotnych oraz bezpieczeństwa pacjenta. Zagadnienie to będzie prezentowane interdyscyplinarnie odnosząc się do kwestii organizacyjnych, etycznych i psychospołecznych.

więcej informacji o wydatzeniu oraz rejestracja: https://www.kongreshumanizacjamedycyny.pl/o-kongresie

PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31