Szkolenie stacjonarne: Delegowanie jako podstawowe narzędzie zarządzania

Data wydarzenia: 24 Lis 2022 o 09:00

Miejsce: Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne NIL

Adres: Warszawa, Jana Sobieskiego 110

Strona wydarzenia: https://nil.org.pl/dla-lekarzy/kursy-i-szkolenia/536-szkolenie-stacjonarne-delegowanie-jako-podstawowe-narzedzie-zarzadzania

Organizator: Ośrodek Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej

Kontakt do organizatora: szkolenia@nil.org.pl

Wykładowca: Przemysław Paszcza  - trener, coach, konsultant. Specjalizuje się w szkoleniach i warsztatach rozwoju i potencjału osobistego, szkoleniach z komunikacji interpersonalnej, rozwiązywaniu konfliktów, radzenia sobie ze stresem, motywowaniu, rozwijaniu kompetencji.
Program:

Delegowanie jako podstawowe narzędzie zarządzania

Dwie twarze delegowania – zlecanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników.

Korzyści z delegowania dla przedsiębiorstwa i przełożonych.

Kompetencje menedżera niezbędne w procesie delegowania: Management 3.0 we wzmacnianiu samodzielności pracowników.

Delegowanie z punktu widzenia pracownika

Trzy kluczowe cele delegowania z punktu widzenia pracownika: Nauka i wdrożenie, rozwój kompetencji, zarządzanie karierą.

Styl społeczny i motywacje pracowników a ich podejście do przyjęcia delegowanych zadań / odpowiedzialności:

Trzy kluczowe cele delegowania z punktu widzenia menedżera: Sytuacja kryzysu, problemu i okazji.

Delegowanie z punktu widzenia szefa

Siedem sytuacji zespołowych i siedem stylów delegowania w Management 3.0.

Analiza zakresu działań menedżera w aspekcie „pół delegowania”.

Styl społeczny menedżera a empowerment w delegowaniu: Szanse i zagrożenia dla usamodzielniania podwładnych.

 Zasady skutecznego delegowania zadań w praktyce

Proces delegowania krok po kroku. Przygotowanie – Rozmowa – Podsumowanie.

Dobór pracowników do zadań w delegowaniu: Matryca kompetencji i motywacji (sytuacyjny model przywództwa). Dopasowywanie zadań do poziomu dojrzałości pracowników.

Skuteczna komunikacji w delegowaniu: Integracja podejścia empowerment i komunikacji coachingowej.

Rozmowa empowerment (Wybór – Kompetencje – Znaczenie – Wpływ).

Planowanie i wspieranie realizacji delegowanych zadań. Uwzględnienie wymagań struktury i potrzeb pracownika.

PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31