Prawo

W pracach nad nową ustawą refundacyjną kluczowy jest dialog

– Brakuje dialogu i partnerskiej wymiany zdań – tak o pracach nad Dużą Nowelizacją Ustawy Refundacyjnej mówi Michał Byliniak, dyrektor...

21 listopada 2022, 14:00

Aptekarze sprzeciwiają się wprowadzeniu opłaty rocznej

Naczelna Rada Aptekarska sprzeciwia się propozycji obciążenia aptek, punktów aptecznych i hurtowni farmaceutycznych opłatą roczną. Taki pomysł...

09 listopada 2022, 09:21

Zmiany w finansowaniu świadczeń. Projekt nowelizacji został opublikowany

Do Rady Ministrów skierowany dziś został projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Zmiany mają dotyczyć zasad...

08 listopada 2022, 13:32

Zmiany w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Do konsultacji przekazano Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw.

02 listopada 2022, 14:12

Jest projekt nowelizacji Prawa Farmaceutycznego. Co zakłada?

Do konsultacji przekazano Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

31 pazdziernika 2022, 06:57

ostatnie z kategorii "Prawo"

250 artykułów

Placówki medyczne w świetle ustawy regulującej zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 - mamy komentarz prawnika

Publikujemy komentarz dr n. prawn. Macieja Niezabitowskiego, adwokata, koordynatora Zespołu...

NFZ: Zmiany w programach lekowych

Prezes NFZ przekazał do konsultacji projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie...

NFZ powołuje zespół w związku z koronawirusem

Opublikowano Zarządzenie prezesa NFZ w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania...

Nowo powołany komitet zajmie się monitorowaniem pilotażu w ramach sieci onkologicznej

Opublikowano zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komitetu...

Zmiana planu finansowego NFZ. Jest zarządzenie

Opublikowano Zarządzenie w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020...

Projekt ustawy o badaniach klinicznych trafił do ministra zdrowia

Zakończyły się prace nad projektem ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych, które...

NFZ: Projekt zarządzenia dot. leczenia dzieci i dorosłych ze śpiączką

Centrala NFZ opublikowała Projekt zarządzenia - rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne -...