Prawo

W pracach nad nową ustawą refundacyjną kluczowy jest dialog

– Brakuje dialogu i partnerskiej wymiany zdań – tak o pracach nad Dużą Nowelizacją Ustawy Refundacyjnej mówi Michał Byliniak, dyrektor...

21 listopada 2022, 14:00

Aptekarze sprzeciwiają się wprowadzeniu opłaty rocznej

Naczelna Rada Aptekarska sprzeciwia się propozycji obciążenia aptek, punktów aptecznych i hurtowni farmaceutycznych opłatą roczną. Taki pomysł...

09 listopada 2022, 09:21

Zmiany w finansowaniu świadczeń. Projekt nowelizacji został opublikowany

Do Rady Ministrów skierowany dziś został projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Zmiany mają dotyczyć zasad...

08 listopada 2022, 13:32

Zmiany w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Do konsultacji przekazano Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw.

02 listopada 2022, 14:12

Jest projekt nowelizacji Prawa Farmaceutycznego. Co zakłada?

Do konsultacji przekazano Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

31 pazdziernika 2022, 06:57

ostatnie z kategorii "Prawo"

250 artykułów

Zmiana kosztów związanych z pobieraniem narządów

Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w...

GIS z Departamentem Bezpieczeństwa Chemicznego

Opublikowano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie...

Będzie pilotaż rehabilitacji leczniczej dla pacjentów po po przebytej chorobie COVID-19

Do ogłoszenia skierowano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego...

Samorząd lekarski: Założenia do nowelizacji kodeksu karnego

W nawiązaniu do dotychczasowych rozmów z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie...

MZ powołuje zespół do spraw opieki farmaceutycznej

W Dz.U. MZ opublikowano zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie powołania...

Zarządzenie NFZ dot. zaopatrzenia w wyroby medyczne

Centrala NFZ opublikował Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i...

MZ planuje wprowadzić jednolite zasady prowadzenia rachunku kosztów przez świadczeniodawców

Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu rachunku...

Legislacja: Jakie zmiany w wyrobach medycznych?

Opublikowano Projekt ustawy o wyrobach medycznych.

Ministerstwo Zdrowia idzie na rękę przedsiębiorcom z branży spożywczej. Chodzi o grzyby

Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w...