Komórki MSC ratują najciężej chorych na COVID-19

Tomasz Kobosz

Opublikowano 07 maja 2020, 11:00

Fot. Getty Images/iStockphoto
Tomasz Kobosz

Opublikowano 07 maja 2020, 11:00

Badanie przeprowadzono na przestrzeni marca i kwietnia w nowojorskim szpitalu Mt Sinai. Objęło ono 12 osób. Preparat remestemcel-L, czyli allogeniczne komórki mezenchymalne (MSC), podawano chorym w dwóch wlewach dożylnych w ciągu pierwszych pięciu dni leczenia. Dziewięciu uczestników (75%) zaczęło oddychać bez wspomagania mechanicznego w ciągu średnio 10 dni. W ciągu 10 dni od pierwszego wlewu szpital mogło opuścić siedmiu pacjentów – poinformowała firma Mesoblast Ltd.

Dla porównania: spośród 445 innych pacjentów z ARDS o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego w przebiegu COVID-19 leczonych w tym samym okresie innymi metodami w nowojorskich placówkach referencyjnych, tylko u 38 osób (tj. u 9%) można było „odstawić” respirator [1]. Co więcej, śmiertelność w tej nieformalnej „grupie kontrolnej” sięgała 88% [2]. Niemal tak samo wysoki odsetek zgonów (80%) wśród zakażonych koronawirusem, którzy rozwinęli umiarkowany/ciężki ARDS notowali naukowcy chińscy [3].

- Niezwykle pomyślne wyniki kliniczne u krytycznie chorych pacjentów podkreślają potencjalne zalety terapii remestemcel-L stosowanej w zespołach uwalniania cytokin związanych z wysoką śmiertelnością, w tym w ostrej chorobie przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD) i ARDS w COVID-19. Planujemy szybko ukończyć randomizowane, kontrolowane placebo badanie fazy 2/3 u pacjentów z COVID-19, aby zachowując wszelkie rygory EBM potwierdzić, że remestemcel-L poprawia wskaźniki przeżycia u tych ciężko chorych pacjentów – powiedział dr Silviu Itescu, dyrektor generalny firmy Mesoblast.

Źródło: Globenewswire

Przypisy:

[1] Petrilli CM et al. Factors associated with hospitalization and critical illness among 4,103 patients with COVID-19 disease in New York City. MedRxiv 2020 doi: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.08.20057794v1.full.pdf

[2] Richardson S et al. Presenting characteristics, comorbidities, and outcomes among 5700 patients hospitalized with COVID-19 in the New York City area. JAMA 2020. doi:10.1001/jama.2020.6775

[3] Liu Y et al. Clinical features and progression of acute respiratory distress syndrome in coronavirus disease 2019. MedRxiv 2020; https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.08.20057794v1.full.pdf

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

MSC / komórki macierzyste / przeszczep komórek macierzystych / COVID-19
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31