Komunikat Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe - komentarz do Porozumienia MZ ze środowiskiem Pielęgniarek i Położnych

Pielęgniarki Cyfrowe

Opublikowano 11 lipca 2018, 14:12

autor:Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe
Pielęgniarki Cyfrowe

Opublikowano 11 lipca 2018, 14:12

Jak ważnym wydarzeniem było dla naszej grupy zawodowej opublikowanie treści porozumienia świadczy ogromne obciążenie serwerów, na których działa strona Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Gratulujemy zawartego kompromisu i rozumiemy, iż był on zawarty po wielogodzinnych i kilkumiesięcznych rozmowach.

Po zapoznaniu się z jego treścią uważamy, że korzystny jest zapis odnoszący się do urlopu szkoleniowego oraz punkt, w myśl, którego pracodawca nie raz, a dwa razy do roku, jest zobowiązany do wykazywania Narodowemu Funduszowi Zdrowia ilości etatów pielęgniarskich i ich równoważników. Jest to, korzystne przede wszystkim dla pielęgniarek i położnych świadczących usługi w ramach umowy cywilno-prawnej. Korzystnym jest też fakt, włączenia kwoty 1100 zł w 1 września 2018 r. i 100 zł w następnym roku kalendarzowym do podstawy, gdyż wiadomym jest, że dodatek zawsze może zostać w którymś momencie „zabrany”.

Śledząc bardzo liczne komentarze w mediach społecznościowych oraz sugerując się treścią napływających wiadomości na skrzynkę e-mailową Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe od pielęgniarek i położnych prosimy o wyjaśnienie kilku nurtujących środowisko kwestii by rozwiać wszelkie wątpliwości:

  • Czy kwota 1200 zł jest kwotą wyliczoną brutto z czterech transz porozumienia z 2015 r., a jeżeli nie, to na jakich zasadach została wyliczona?

  • Czy owe 1200 zł do uposażenia zasadniczego, otrzymają również pielęgniarki zatrudnione w Domach Opieki Społecznej i Stacjach Krwiodawstwa oraz dializ?

  • Czy 1200 zł otrzymają pielęgniarki i położne w miejscach, w których pracodawca jedną lub więcej transz porozumienia z 2015 roku już włączył do wynagrodzenia zasadniczego, jak choćby w przypadku Centrum Zdrowia Dziecka czy USK 1 we Wrocławiu?

  • 1200 zł. to 3 transze porozumienia z ministrem M. Zembalą, co wobec tego z należną nam 4 transzą gwarantowaną w owym porozumieniu?

  • Czy przesunięcie środków z tzw. „dodatku zembalowego” jest jednoczesnym realizowaniem podwyżek gwarantowanych ustawą z dnia 08.06.2017 r.

  • Czy dyrekcje placówek ochrony zdrowia są zobligowane do aneksu do umowy i podniesienia nam płacy o kwotę wymienioną w porozumieniu z ministrem Szumowskim?

  • Czy zostanie powołany organ kontrolny czuwający nad prawidłowością wdrażania realizacji porozumienia?

  • Czy tzw. porada pielęgniarska wprowadzona do świadczeń gwarantowanych z wybranych zakresów, będzie odpowiednio wyceniona oraz czy przedłoży się to na gratyfikacje finansowe dla i tak juz mocno eksploatowanych pielęgniarek ?

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe, jako 3 sektor jest również głosem środowiska, z uwagi na to iż bezpośrednio zmiany dotyczą „nas” prosimy o wyjaśnienia. Uważamy, że to dobry krok by poprawić warunki pracy i płacy. Liczymy, iż będzie on jednym z wielu.

Z poszanowaniem

Zarząd Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe

Katarzyna Kowalska

Joanna Lewoniewska

Piotr Romanowski

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Ministerstwo Zdrowia / pielęgniarki / OZZPiP / nipip / Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31