Anna Kupiecka: Konieczne jest rozszerzenie refundacji leczenia pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową

Fot. MedExpress TV
O potrzebach pacjentów z PBL w rozmowie z Renatą Furman, mówi Anna Kupiecka, prezes Fundacji „Onkocafe”.
Medexpress 2019-10-16 11:15
  • W 2017 roku wszedł do refundacji nowoczesny lek dla pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową. Refundacja ta obejmuje jednak jedynie tych pacjentów, u których wystąpiła mutacja genu TP53 czy delecja p17.
  • Obecnie nadzieją dla pozostałych pacjentów jest RDTL. Między rokiem 2017 i 2019 złożono setki wniosków, z czego ponad 100 zostało zaakceptowanych. To oznacza, że regulator dostrzega potrzebę rozszerzenia opieki lekowej o tę grupę pacjentów.
  • Cena leków w trybie ratunkowego dostępu do technologii lekowych jest znacznie wyższa niż, ta którą można by osiągnąć w negocjacjach refundacyjnych.
  • Pacjenci, którzy nie otrzymają leku w ramach refundacji lub RDTL, zmuszeni są do samodzielnego ponoszenia ogromnych kosztów lub rezygnacji z nowoczesnej formy leczenia.

PDF

Zobacz także