Krajowa Sieć Kardiologiczna - nadzieją dla pacjentów

Medexpress

Opublikowano 05 sierpnia 2022, 12:08

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 05 sierpnia 2022, 12:08

- Skrócony okres trwania konsultacji publicznych podyktowany jest dobrem świadczeniobiorców. Wcześniejsze wdrożenie programu pilotażowego w kolejnych województwach będzie miało wpływ na ocenę organizacji, jakości i efektów opieki kardiologicznej w ramach sieci kardiologicznej. Dzięki takiemu działaniu możliwe będzie pozyskanie większej ilości danych, które po przeanalizowaniu przez ekspertów z dziedziny kardiologii pozwolą na wypracowanie docelowych rozwiązań w przedmiotowym obszarze – uzasadnia pośpiech wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Co ważne, Ministerstwo Zdrowia z przygotowaniem projektu się tak bardzo nie spieszyło – decyzję o rozszerzeniu pilotażu ogłoszono już wiosną 2022 roku.

Projekt rozszerza realizację programu pilotażowego - do tej pory wdrożonego na Mazowszu - o województwa łódzkie, małopolskie, pomorskie, śląskie, wielkopolskie.

  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
  • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II;
  • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku;
  • Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu;
  • Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Wcześniej w województwie mazowieckim jako ośrodek koordynujący wyznaczono Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kard. Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

Dlaczego wybrano te województwa? - Wskazane województwa, są województwami o największej liczbie ludności, zaraz po województwie mazowieckim, które jako pierwsze zostało objęte programem pilotażowym - tłumaczy Ministerstwo Zdrowia.

Dla nowo włączonych województw w projekcie rozporządzenia określono terminy trzech poszczególnych etapów programu:

  • etap organizacji - od 12 sierpnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.;
  • etap realizacji - do 31 grudnia 2024 r. (dzięki wydłużeniu pilotażu będzie możliwe zweryfikowanie sieci kardiologicznej na terenach nowo włączanych województw);
  • etap ewaluacji - podsumowanie i ocena realizacji programu pilotażowego, nastąpi w okresie trzech miesięcy od zakończenia etapu realizacji.

Krajowa Sieć Kardiologiczna zakłada współpracę lekarzy rodzinnych z placówkami ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i szpitalami, co ma pozwolić na wychwytywanie pacjentów oczekujących w kolejkach do specjalistów z problemami układu krążenia na wcześniejszym etapie (zakładany jest maksymalnie miesięczny termin na pierwszą wizytę u kardiologa, który będzie podejmować decyzję albo o skierowaniu pacjenta na badania diagnostyczne, również w ośrodkach specjalistycznych, albo o skierowaniu go pod opiekę lekarza POZ). Ministerstwo Zdrowia i eksperci z Krajową Siecią Kardiologiczną wiążą ogromne nadzieje, przede wszystkim liczą, że ułatwi ona nadrobienie choć części zaległości zdrowotnych, narosłych w czasie pandemii – zwłaszcza, że choroby układu krążenia pozostają największym zabójcą Polaków.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

kardiologia / pilotaż / diagnstyka
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31