Krzysztof Łanda: Nawet najgorszy RTR jest lepszy i bardziej sprawiedliwy niż obecna sytuacja

Fot. Joanna Gontkiewicz
Planowana jest też integracja działalności instytucji wspierających innowacje w zdrowiu. „Polityka lekowa i to co oferuje NCBiR powinny "się widzieć" - uważa wiceminister rozwoju, Jadwiga Emilewicz.
„Nawet najgorszy RTR jest lepszy i bardziej sprawiedliwy niż obecna sytuacja. Obecnie system nie różnicuje firm, które są partnerami polskiej gospodarki od tych, które po prostu drenują środki na refundację” – w ten sposób dr Krzysztof Łanda określił zasadność prowadzenia dalszych prac, a finalnie wdrożenia projektu Refundacyjnego Trybu Rozwojowego.
W seminarium, które odbyło się 14 grudnia 2017 r. w Warszawie udział wzięli m.in. przedstawiciele resortów – Jadwiga Emilewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, dr hab. Marcin Czech i dr Zbigniew Król, podsekretarze stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. Łukasz Szumowski, jak również przedstawiciele instytucji publicznych oraz branży farmaceutycznej.
Zdaniem Krzysztofa Łandy, Refundacyjny Tryb Rozwojowy jest projektem unikatowym na skalę europejską. „Jedyny podobny system funkcjonuje obecnie w Hiszpanii, ale jest to system zdecydowanie mniej rozwinięty niż koncepcja RTR” – dodał. Projekt ma być równie atrakcyjny zarówno dla firm innowacyjnych, jak i tych skupionych głównie na produkcji leków generycznych.
Przedstawiciele resortów zaprezentowali coraz więcej mechanizmów, na bazie których będzie funkcjonował RTR. „Pierwszym etapem będzie kategoryzacja firm według stopnia w jakim są one partnerem polskiej gospodarki, w oparciu o dostarczone przez nie informacje, których przekazanie będzie dla przedsiębiorstw ustawowym obowiązkiem. Za przyporządkowanie firm do jednej z pięciu grup – od A do E - odpowiedzialne będzie Ministerstwo Rozwoju” – zapowiedział wiceminister zdrowia Marcin Czech. Minister Jadwiga Emilewicz nie wykluczyła natomiast możliwości, że RTR wejdzie w życie już w 2018 roku. Podkreśliła także inne zalety Polski, które skutecznie przyciągają nowych inwestorów, jak np. wykwalifikowani pracownicy i naukowcy, czy też przejrzysta ścieżka kształcenia.
„Firmy z trzech najwyższych kategorii, czyli najsilniejsi partnerzy polskiej gospodarki, będą m.in. zwolnione z płacenia paybacku w przypadku przekroczenia budżetu, jak również zyskają uprawnienia do zwolnień i ulg. Status będzie miał ponadto znaczący wpływ na ICUR (Incremental Cost Utility Ratio) na etapie analizy ekonomicznej w postępowaniu refundacyjnym. W przypadku producentów leków generycznych kluczowa będzie natomiast zmiana warunków ustalania ceny dla pierwszego odpowiednika, kolejnego odpowiednika, jak również w zakresie renegocjacji ceny”- powiedział Krzysztof Łanda, jeden z autorów projektu RTR.
Wśród kryteriów, na podstawie których dokonana zostanie kategoryzacja firm funkcjonujących na polskim rynku, zaliczono m.in. kwestie zatrudnienia w Polsce (w tym zatrudnienie na umowę o dzieło), stosunek eksportu do importu, płacenie podatków w kraju, jak również inwestycje inne niż R&D.
Minister Jadwiga Emilewicz odniosła się też do tzw. strategii najniższej ceny: „jest ona mocno ograniczająca - chcemy by przy wprowadzaniu strategii jakościowej można było od najniższej ceny częściowo odejść” – dodała.
Minister Czech przekazał też zebranym informacje nt. tzw. małej nowelizacji Prawa farmaceutycznego, która zawiera rozwiązania ułatwiające rejestrację leków i prowadzenie badań klinicznych. Według ministra możemy się spodziewać jej przyjęcia w I kwartale 2018 roku.
Źródło: Fundacja Watch Health Care
Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

refundacja / Krzysztof Łanda / RTR
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31