WUM: Leczenie ostrej fazy udaru mózgu z wykorzystaniem sali wysokiej wierności

Medexpress 2021-03-16 08:37

W dniu 13 marca br. w Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbył się, po raz pierwszy w Polsce. kurs pt. „Leczenie ostrej fazy udaru mózgu z wykorzystaniem sali wysokiej wierności”.

Patronat naukowy nad kursem objęła Klinika i Katedra Neurologii UCK WUM kierowana przez prof. dr hab. med. Annę Kosterę-Pruszczyk.

Celem kursu jest poprawa współpracy pomiędzy różnymi podmiotami w łańcuchu przeżycia pacjenta oraz zdefiniowanie istniejących barier. Pozwoli to na optymalizację postępowania w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu i przełoży się na wdrożenie leczenia przyczynowego w możliwie krótkim czasie od przyjęcia pacjenta do szpitala.

Uczestnikami kursu byli lekarze z różnych ośrodków udarowych w Polsce, na co dzień zaangażowani w leczenie ostrego udaru niedokrwiennego mózgu. W realizacji scenariusza pomagali pracownicy Centrum Symulacji Medycznych WUM, którzy odgrywali rolę pacjentów. Scenariusze odbywały się w szpitalnym oddziale ratunkowym. Zadaniem uczestników, w oparciu o wywiad oraz wyniki badań obrazowych, było postawienie prawidłowej diagnozy i podjęcie leczenia ostrej fazy udaru mózgu.

Był to pierwszy kurs z zaplanowanego cyklu. Kierownikiem naukowym kursu byli dr n. med. Aleksandra Golenia i dr n. med. Antoni Ferens. Kurs zorganizowany został przez Centrum Symulacji Medycznych i Innowacji WUM oraz firma Boehringer Ingelheim.

Źródło: WUM

PDF

Zobacz także