Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Kodeks przejrzystości - instrukcja obsługi

MedExpress Team

Katarzyna Wróblewska

Opublikowano 10 lipca 2014 12:14

Kodeks przejrzystości - instrukcja obsługi - Obrazek nagłówka
Czym jest Kodeks przejrzystości i jakie obowiązki nakłada na lekarzy i firmy farmaceutyczne?

Czym jest Kodeks przejrzystości i jakie obowiązki nakłada na lekarzy i firmy farmaceutyczne?

Kodeks przejrzystości („Disclosure Code") jest ważną inicjatywą Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA), realizowaną równocześnie przez 33 stowarzyszenia członkowskie. Za jego wdrożenie w Polsce odpowiedzialna jest INFARMA. Dokument ten zawiera zasady udostępniania opinii publicznej informacji na temat zakresu i wartości współpracy firm farmaceutycznych z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia. Kodeks umożliwia przedstawienie zakresu, rzetelnie oszacowanej wartości oraz znaczenia tej współpracy.

Z początkiem 2016 r. wszyscy członkowie Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych EFPIA (czyli także działające w Polsce firmy zrzeszone w INFARMIE) zobowiązani będą do publikowania informacji na temat płatności przekazanych w 2015 r. na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych oraz organizacji służby zdrowia.

Kodeks określa zasady udostępniania opinii publicznej informacji na temat współpracy firm farmaceutycznych z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia. - Zapisy dokumentu umożliwią przedstawienie zakresu, rzetelnie oszacowanej wartości oraz znaczenia współpracy, na którą składają się m.in. spotkania naukowe, kongresy, spotkania promocyjne, konferencje, warsztaty szkoleniowe i inne tego typu wydarzenia, w tym również posiedzenia zespołów doradczych, wizyty w placówkach badawczych i zakładach produkcyjnych oraz spotkania poświęcone badaniom klinicznym – mówił Paweł Sztwiertnia.

Członkowie EFPIA zobowiązani będą do dokumentowania i upubliczniania na swoich stronach internetowych lub na jednej wspólnej stronie internetowej następujących danych:

  • imiona i nazwiska przedstawicieli zawodów medycznych oraz nazwy stowarzyszeń, na rzecz których przekazano płatności lub inne korzyści;
  • wysokość przekazanych płatności lub innych korzyści, a także charakter relacji, np. wynagrodzenie za konsultacje, płatności z tytułu kosztów podróży lub uczestnictwa w kongresie.

Źródło: INFARMA

Czytaj także: Czy lekarze mają odpowiednie kompetencje, by zarządzać placówkami medycznymi? 

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także