Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Aleksandra Wilk: pacjenci z NDRP z mutacją KRAS G12C utracili dostęp do ważnego leczenia. Liczymy na pozytywną decyzję refundacyjną

MedExpress Team

Piotr Wójcik

Opublikowano 13 lipca 2023 11:49

Aleksandra Wilk: pacjenci z NDRP z mutacją KRAS G12C utracili dostęp do ważnego leczenia. Liczymy na pozytywną decyzję refundacyjną - Obrazek nagłówka
Rozmowa z Aleksandrą Wilk, dyrektorem Sekcji Raka Płuca w Fundacji To Się Leczy.

Rada Przejrzystości wydała pozytywną rekomendację dla sotorasibu w leczeniu pacjentów z niedrobnokoórkowym rakiem płuca z mutacją KRAS G12C. Opinia prezesa AOTMiT była negatywna. Co to oznacza dla pacjentów?

Poprzez tę decyzję pacjenci stracili dostęp do innowacyjnego leczenia. Do tej pory nie było żadnego leku, który byłby dedykowany tej mutacji. Teraz, w tym przypadku została zamknięta droga do ratunkowego dostępu do terapii lekowej. Z takiego dostępu pacjenci mogli korzystać dopóki nie byłoby refundacji leku. Mogli też korzystać z badań klinicznych, ale niestety takie badania mają określony przedział czasowy i ograniczenia ilościowe grupy włączenia. Nie każdy pacjent może się więc do nich zakwalifikować. Z RDTL pacjenci mogli natomiast skorzystać praktycznie w każdym ośrodku leczącym raka płuca w Polsce. Pacjentów, którzy utracili ten dostęp jest sporo. Przybywają też kolejni ze stwierdzoną mutacją i tak naprawdę nie są oni leczeni zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

Jeśli spojrzymy na statystyki, to okaże się, że NDRP to ok. 84 proc. wszystkich przypadków raka płuca. Z kolei mutacja KRAS G12C dotyczy aż kilkunastu procent pacjentów…

To chyba jedna z największych grup mutacji. Osoby te mogłyby otrzymać innowacyjne leczenie poprawiające jakość ich życia, zwłaszcza że wartość kliniczna jest udowodniona.

Jakie są najpilniejsze potrzeby pacjentów z NDRP? Na jakie decyzje czekają?

Zarówno pacjenci, jak i środowisko klinicystów czeka z niecierpliwością na refundację sotorasibu. Mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku na którejś liście refundacyjnej ten lek zostanie sfinansowany w ramach programu lekowego B6. Mamy też pacjentów z innymi rzadkimi mutacjami. Pomimo że w ostatnich latach nastąpił ogromny przełom w leczeniu raka płuca i pojawiło się mnóstwo innowacyjnych terapii, do których pacjenci mają już dostęp, to lista potrzeb nadal jest długa. Oprócz sotorasibu, potrzebujemy też m.in. lorlatynibu w pierwszej linii w mutacji ALK, zwłaszcza że dotyczy ona młodych pacjentów i poprzez duże ryzyko przerzutów do ośrodkowego układu nerwowego, znacznie pogarsza ich rokowania.

Dziękuję za rozmowę.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także