Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

AOTMiT: Czym zajmie się Rada Przejrzystości w grudniu?

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 17 listopada 2022 09:35

AOTMiT: Czym zajmie się Rada Przejrzystości w grudniu? - Obrazek nagłówka
Źródło: AOTMiT
AOTMiT opublikował plan pracy Rady Przejrzystości od 1 do 31 grudnia.

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 48/2022 12 GRUDNIA 2022 ROKU

1. Jyseleca (filgotinibum) - WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego: B.55. „Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) (ICD-10: K51)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

2. Fostex Nexthaler (beclometasoni dipropionas anhydricus + formoteroli fumaras dihydricus) - WARUNKOWO Wskazania: przewlekła obturacyjna choroba płuc, astma Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

3. Darzalex (daratumumabum) - WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na nowo rozpoznaną układową amyloidozę łańcuchów lekkich (AL) (ICD-10: E85.81)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

4. Sarclisa (isatuximabum) - WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na szpiczaka plazmocytowego (ICD-10: C90.0)”, w skojarzeniu z karfilzomibem i deksametazonem Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

5. Sarclisa (isatuximabum) - WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na szpiczaka plazmocytowego (ICD-10: C90.0)” w skojarzeniu z pomalidomidem i deksametazonem Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

6. Verzenios (abemaciclibum) - WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego B.9. „Leczenie chorych na raka piersi (ICD-10: C50)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku.

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 49/2022 19 GRUDNIA 2022 ROKU

1. 1) Przezskórna termoablacjaguzów płuca przy użyciu prądu o częstotliwości radiowej (RFA) lub mikrofal (MWA) pod kontrolą tomografii komputerowej Wskazani: pierwotny rak płuca (ICD-10: C34.0, C34.1, C34.2, C34.3, C34.8, C34.9) lub wtórne guzy płuca (ICD10: C78.0)

2) Przezskórna termoablacja guzów nadnerczy przy użyciu prądu o częstotliwości radiowej (RFA) lub mikrofal (MWA) pod kontrolą tomografii komputerowej Wskazani: guzy nadnerczy (ICD 10: C74, D35.0)

3) Przezskórna termoablacja guzów kości przy użyciu prądu o częstotliwości radiowej (RFA) lub mikrofal (MWA) pod kontrolą tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego Wskazani: przerzuty nowotworowe do kości (ICD-10: C79.5), kostniak kostninowy (ICD-10: D16.1, D16.2, D16.3, D16.4, D16.5, D16.6, D16.7, D16.8, D16.9), guzy pierwotne kości (ICD-10: C40-C41)

4) Przezskórna termoablacja guzów kości przy użyciu prądu o częstotliwości radiowej (RFA) lub mikrofal (MWA) pod kontrolą tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego lub fluoroskopii rentgenowskiej + cementoplastyka Wskazani: przerzuty nowotworowe do kości (ICD-10: C79.5), kostniak kostninowy (ICD-10: D16.1, D16.2, D16.3, D16.4, D16.5, D16.6, D16.7, D16.8, D16.9), guzy pierwotne kości (ICD-10: C40-C41)

5) Przezskórna krioablacja guzów nowotworowych kości pod kontrolą tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego 3 Wskazani: przerzuty nowotworowe do kości (ICD-10: C79.5)

6) Przezskórna krioablacja guzów nowotworowych kości pod kontrolą tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego + cementoplastyka Wskazani: przerzuty nowotworowe do kości (ICD-10: C79.5)

7) Przezskórna krioablacja guzów nowotworowych klatki piersiowej pod kontrolą tomografii komputerowej Wskazania: nieoperacyjne guzy nowotworowe klatki piersiowej (ICD-10: C34, C38, C78.0, C78.1, C78.2) Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie kwalifikacji świadczeń opieki zdrowotnej jako świadczeń gwarantowanych

2. Enhertu (trastuzumab deruxtecan) - WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego B.9. „Leczenie chorych na raka piersi (ICD-10: C50)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

3. Evrenzo (roxadustatum) - WARUNKOWO Wskazanie: leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

4. Ofev (nintedanibum) - WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie nintedanibem choroby śródmiąższowej płuc o fenotypie postępującym przebiegającej z włóknieniem (PF-ILD) (ICD-10 D86, J67.0-J67.9, J84.1, J84.8, J84.9, J99.0, J99.1)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

5. Beovu (brolucizumabum) - WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry cemiplimabem (ICD-10 C44)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

6. Apexxnar (szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (20-walentna, adsorbowana) - WARUNKOWO Wskazanie: profilaktyka zakażeń pneumokokowych u osób dorosłych powyżej 65. roku życia Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

7. Findarts Duo (dutasteridum + tamsulosini hydrochloridum) - WARUNKOWO Wskazanie: leczenie umiarkowanych do ciężkich objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

8. Keytruda (pembrolizumabum) - WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego B.9. „Leczenie chorych na raka piersi (ICD-10: C50)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

9. Anakinra Wskazanie: inne wrodzone zespoły autozapalne: TRAPS, FMF, po nieskuteczności leczenia maksymalną tolerowaną dawką kolchicyny; poligenowe zespoły autozapalne mediowane przez IL-1: Zespół Schnitzlera; amyloidoza wtórna, zależna od zmian autozapalnych Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnych we wskazaniach pozarejestracyjnych 4 10.

1) „Program polityki zdrowotnej Gminy Kleszczów na lata 2023-2025 w zakresie profilaktyki schorzeń zębów i jamy ustnej”

2) „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień obowiązkowych i zalecanych z użyciem szczepionki wysokoskojarzonej »6w1«”

3) „Słupski program przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2023-2027” Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 50/2022 27 GRUDNIA 2022 ROKU

1. Brukinsa (zanubrutynib) - WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na makroglobulinemię Waldenströma (ICD-10: C88.0)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

2. Libtayo (cemiplimabum) - WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry cemiplimabem (ICD-10 C44)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

3. Keytruda (pembrolizumabum) - WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie okołooperacyjne chorych na raka piersi (ICD-10 C 50)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

4. Saphnelo (anifrolumabum) - WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie chorych z aktywną postacią tocznia rumieniowatego układowego (TRU, SLE) (ICD-10: M32)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

5. Lorviqua (lorlatinibum) - WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie pierwszej linii niedrobnokomórkowego raka płuca lorlatynibem (ICD -10 C 34)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku.

Źródło: AOTMiT

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także