Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

AOTMiT: Czym zajmie się Rada Przejrzystości w kwietniu?

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 15 marca 2023 12:06

AOTMiT: Czym zajmie się Rada Przejrzystości w kwietniu? - Obrazek nagłówka
Opublikowano plan pracy Rady Przejrzystości od 1.04.2023 r. do 30.04.2023 r.

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 14/2023 3 KWIETNIA 2023 ROKU

1 Aspaveli (pegcetakoplan) Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie chorych z nocną napadową hemoglobinurią" Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
2 Leczenie zapobiegawcze chorych z nawracającymi napadami dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego o ciężkim przebiegu Wskazanie: w ramach programu lekowego: leczenie zapobiegawcze chorych z nawracającymi napadami dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego o ciężkim przebiegu (ICD-10: D 84.1) Problem decyzyjny: przygotowanie opinii Rady.
3 Lumykras (sotorasibum) Wskazanie: w ramach programu lekowego B.6 „Leczenie chorych na raka płuca oraz międzybłoniaka opłucnej” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
4 Detriol (calcitriolum) WARUNKOWO Wskazanie: ciężka lub postępująca wtórna nadczynność przytarczyc prowadząca do osteodystrofii nerkowej z umiarkowaną lub ciężką przewlekłą niewydolnością nerek; hipokalcemia spowodowana niedoczynnością przytarczyc (pooperacyjna, idiopatyczna i rzekoma niedoczynność przytarczyc); dziedziczona krzywica hipofosfatemiczna (ang. hereditary hypophosphataemic rickets – HPDR) Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
5 Tecentriq (atezolizumabum) Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na raka płuca (ICD-10: C34) oraz międzybłoniaka opłucnej (ICD-10: C45)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
6 „Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Oleśnicy w latach 2023-2024” „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Miejskiej Starogard Gdański w latach 2023-2026” Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu Terytorialnego

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 15/2023 11 KWIETNIA 2023 ROKU

1. Adtralza (tralokinumabu) Wskazania: w ramach programu lekowego B.124. „Leczenie chorych z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry (ICD-10: L20)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
2 Jakavi (ruxolitinibu) WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie ruksolitynibem pacjentów z chorobą przeszczep przeciwko gospodarzowi (ICD-10 T86.0)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
3 Brentuximabum vedotinum Wskazanie: zmiany w schemacie dawkowania w ramach programu lekowego: „Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+ (C81 Choroba Hodgkina, C84.5 Inne i nieokreślone chłoniaki T)," poprzez zróżnicowanie opisu dawkowania w zależności od wieku pacjentów. Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie kontynuacji objęcia refundacją we wskazaniach pozarejestracyjnych
4 Cyproteronum Wskazanie: F64.0 (wg. ICD-10) Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie kontynuacji objęcia refundacją we wskazaniach pozarejestracyjnych
5 Estradiolum Wskazanie: F64.0 (wg. ICD-10) Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie kontynuacji objęcia refundacją we wskazaniach pozarejestracyjnych

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 16/2023 17 KWIETNIA 2023 ROKU

1 Jardiance(empagliflozinum)WARUNKOWO Wskazanie: przewlekła niewydolność serca u pacjentów dorosłych Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
2 Sirolimusum Wskazanie: zespół gumiastych zmian barwnikowych Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie kontynuacji objęcia refundacją we wskazaniach pozarejestracyjnych
3 Budesonidum Wskazanie: indukcja remisji u pacjentów pediatrycznych z łagodną do umiarkowanej, aktywną postacią wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, gdzie leczenie preparatami 5-ASA jest niewystarczające; indukcja remisji u pacjentów z łagodną do umiarkowanej, aktywną postacią choroby Leśniowskiego - Crohna z zajęciem jelita grubego, gdzie leczenie preparatami 5 -ASA jest niewystarczające Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie kontynuacji objęcia refundacją we wskazaniach pozarejestracyjnych
4 Prednisonum Wskazanie: neuropatia u dzieci do 18 roku życia Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie kontynuacji objęcia refundacją we wskazaniach pozarejestracyjnych

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 17/2023 24 KWIETNIA 2023 ROKU

1. Jemperli (dostarlimabum) WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na raka endometrium (ICD-10 C54)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
2. Welireg(belzutifan) Wskazanie: zespół von Hippel-Lindau (VHL); zespół von Hippel-Lindau (VHL) w przypadku wysokiego ryzyka radioterapii oraz leczenia operacyjnego guzów Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego
3. Pregabalinum Wskazanie: neuropatia u dzieci do 18 roku życia Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie kontynuacji objęcia refundacją we wskazaniach pozarejestracyjnych

Źródło: AOTMiT

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.