Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

NRA: pigułka dla niepełnoletnich tylko za zgodą rodzica lub opiekuna

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 1 maja 2024 09:34

NRA: pigułka dla niepełnoletnich tylko za zgodą rodzica lub opiekuna - Obrazek nagłówka
Fot . Robert Robaszewski / Agencja Gazeta
Jest rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego w sprawie antykoncepcji awaryjnej, jest też stanowisko samorządu farmaceutów. Identyczne jak w trakcie konsultacji: Naczelna Rada Aptekarska we wtorek 30 kwietnia potwierdziła, że w przypadku osób niepełnoletnich zgłaszających się po pigułkę, „wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego”. Czyli rodzica lub opiekuna prawnego.

Minister zdrowia Izabela Leszczyna podpisała rozporządzenie 29 kwietnia, wchodzi ono w życie 1 maja. W tym dniu miał wystartować program pilotażowy, czyli – Polki miały móc kupić tzw. pigułki dzień po bez konieczności przedstawiania recepty lekarskiej w aptekach. Program wystartuje jednak tylko formalnie – zapewne dopiero po „majówce” apteki zaczną składać wnioski, konieczne do podpisania umów (ten proces też potrwa). Jednak stanowisko samorządu farmaceutów stawia pod znakiem zapytania istotną część programu pilotażowego, dotyczącą zabezpieczenia przed niechcianą ciążą niepełnoletnich kobiet. Ministerstwu Zdrowia nie udało się przekonać farmaceutów do swojej interpretacji zapisów, zgodnie z którymi „czynności” jakie ma wykonać, w ramach pilotażu, farmaceuta, nie są świadczeniem zdrowotnym.

- Naczelna Rada Aptekarska stoi na stanowisku, że w zaopatrywanie niepełnoletniego pacjenta w środek antykoncepcji awaryjnej na podstawie decyzji farmaceuty, wymaga zgody rodzica lub opiekuna – głosi komunikat, opublikowany na stronie samorządu farmaceutów w przededniu wejścia w życie rozporządzenia.

Zgodnie z raportem z konsultacji publicznych ministerstwo twierdzi, że przewidziane w rozporządzeniu działania farmaceuty, czyli wywiad oraz wystawienie recepty „nie są ani usługą farmaceutyczną, ani świadczeniem zdrowotnym. Czym więc są? Inną „niż opieka farmaceutyczna, usługa farmaceutyczna i inne fachowe czynności zawodowe farmaceuty”, kategorią czynności dopuszczalną do prowadzenia w aptece ogólnodostępnej. To stwierdzenie, nota bene, nie przeszkodziło Ministerstwu Zdrowia zamieścić na platformie X banneru o treści: „Antykoncepcja awaryjna w ramach usługi farmaceutycznej. Rusza pilotaż”.

Jednak w opublikowanym we wtorek stanowisku samorząd farmaceutów, przywołując przepisy ustaw oraz rozporządzeń – w tym rozporządzenia wprowadzającego pilotaż – a także zapisy Kodeksu Etyki Farmaceuty RP oraz wspólne stanowisko samorządów zawodów medycznych uzgodnione kilkanaście dni wcześniej potwierdza, że program pilotażowy faktycznie dotyczy świadczenia zdrowotnego, a tego można udzielać osobom niepełnoletnim tylko za wiedzą i zgodą rodziców i opiekunów prawnych.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także