Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

AOTMiT: Czym zajmie się Rada Przejrzystości w lutym?

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 17 stycznia 2023 08:05

AOTMiT: Czym zajmie się Rada Przejrzystości w lutym? - Obrazek nagłówka
Źródło: AOTMiT
AOTMiT opublikowała plan pracy Rady Przejrzystości od 1 do 28 lutego.

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 6/2023 6 LUTEGO 2023 ROKU

1. Kyprolis(carfilzomibum)

Wskazania: w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na szpiczaka plazmocytowego (ICD-10: C90.0)”

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

2. Xiaflex/Xiapex (collagenase clostridium histolyticum)

Wskazanie: choroba Peyroniego

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności objęcia refundacją

3. Jemperli (dostarlimabum)

Wskazania: w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na raka endometrium (ICD-10 C54)”

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

4. Keytruda (pembrolizumabum)

Wskazania: w ramach programu lekowego „Leczenie uzupełniające pacjentów z rakiem nerki (ICD-10 C64)”

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

5. 1) „Program polityki zdrowotnej wynikający z potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy Sztutowo pn. »Zdrowie ma przyszłość«”

2) „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców miasta Olsztyna w latach 2023-2024”

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 7/2023 13 LUTEGO 2023 ROKU

1. Zmiana warunków realizacji świadczeń gwarantowanych – dookreślenie kryteriów kwalifikacji do świadczeń udzielanych w warunkach domowych oraz zasad monitorowania skuteczności leczenia za pomocą aparatu CPAP wydawanego na zlecenie, tlenoterapii, wentylacji mechanicznej metodą nieinwazyjną i inwazyjną

Wskazanie: przewlekła niewydolność oddechowa, obturacyjny bezdech senny

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie oceny zasadności wprowadzenia zmian w dotychczasowych opisach warunków realizacji wymienionych świadczeń - WARUNKOWO

2. Adtralza (tralokinumabum)

Wskazania: w ramach programu lekowego „Leczenie chorych z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry (ICD-10: L20)”

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

3. Saphnelo (anifrolumabum)

Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie chorych z aktywną postacią tocznia rumieniowatego układowego (TRU, SLE) (ICD 10: M32)”

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

4. Findarts Duo (dutasteridum + tamsulosini hydrochloridum)

Wskazanie: leczenie umiarkowanych do ciężkich objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

5. 1) „Szansa na rodzicielstwo dla mieszkańców Województwa Opolskiego w zakresie wsparcia diagnostyki i leczenia niepłodności”

2) „Program polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko meningokokom typu B prowadzony wśród dzieci w wieku od 2 miesiąca życia do 12 miesiąca życia urodzonych na terenie gminy Miękinia na lata 2023-2026”

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 8/2023 20 LUTEGO 2023 ROKU

1. Lumykras (sotorasibum)

Wskazania: w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na raka płuca (ICD-10: C34) oraz międzybłoniaka opłucnej (ICD-10: C45)”

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

2. Vimetso (vildagliptinum + metformini hydrochloridum)

Wskazanie: leczenie cukrzycy typu II

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

3. Glypvilo (vildagliptinum)

Wskazanie: leczenie cukrzycy typu II

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

4. Opdivo (nivolumabum)

Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na zaawansowanego raka przełyku i żołądka (ICD-10: C15-C16)”

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

5. Yervoy (ipilimumabum)

Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na zaawansowanego raka przełyku i żołądka (ICD-10: C15-C16)”

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

6. Renastart

Wskazanie: przewlekła niewydolność nerek u pacjentów pediatrycznych powyżej 2 roku życia

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności objęcia refundacją

7. 1) „Program wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego wśród mieszkańców gminy Pszczyna na lata 2023-2027”

2) „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 dla mieszkańców Pszczyny w wieku 45-65 lat na lata 2023-2027”

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 9/2023 27 LUTEGO 2023 ROKU

1. Włączenie do świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne na zlecenie osoby uprawnionej następujących wyrobów medycznych: systemów do samodzielnego monitoringu PT (INR), wyrobów kompresyjnych okrągłodzianych, urządzenia do drenażu autogenicznego SIMEOX, wkładek do butów produkowanych cyklicznie i na zamówienie.

Wskazanie: leczenie chorych na mukowiscydozę, cukrzycę (zespół stopy cukrzycowej), leczenie owrzodzeń żylnych, ocena skuteczności leczenia doustnymi antykoagulantami.

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie oceny zasadności wprowadzenia do świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne na zlecenie osoby uprawnionej wymienionych wyrobów medycznych.

2. Program lekowy B.74 „Leczenie przewlekłego zakrzepowo -zatorowego nadciśnienia płucnego (CTEPH)”

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie oceny zasadności wprowadzenia zmian w dotychczasowym opisie programu lekowego

3. Berinert 3000 (inhibitor C1-esterazy)

Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie zapobiegawcze chorych z nawracającymi napadami dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego o ciężkim przebiegu (ICD-10: D 84.1)”

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

4. Jakavi (ruxolitinibum)

Wskazanie: leczenie chorych na czerwienicę prawdziwą

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

4. „Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie chorób narządu ruchu”

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego współfinansowanego ze środków UE

5. „Program wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 10 lat zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Tczew na lata 2023-2025”

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego

Źródło: AOTMiT

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także