Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

AOTMiT: Rada Przejrzystości m.in. o świadczeniach, refundacji, imporcie docelowym i programach polityki zdrowotnej

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 14 czerwca 2024 08:37

AOTMiT: Rada Przejrzystości m.in. o świadczeniach, refundacji, imporcie docelowym i programach polityki zdrowotnej - Obrazek nagłówka
Źródło: AOTMiT
W poniedziałek 17 czerwca kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości.

Porządek obrad obejmuje:

1. Przygotowanie stanowiska w sprawie zakwalifikowania świadczenia „Specjalistyczna porada laktacyjna lekarza” oraz „Specjalistyczna porada laktacyjna położnej” jako świadczenia gwarantowanego.

2. Przygotowanie stanowiska w sprawie refundacji produktu leczniczego Vesoxx (oxybutynin) w ramach programu lekowego B.73. „Leczenie pacjentów z neurogenną nadreaktywnością wypieracza (ICD-10: N31)”.

3. Przygotowanie stanowiska w sprawie refundacji produktu leczniczego Tecartus (breksukabtagen autoleucel) w ramach programu lekowego BB.65. „Leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną (ICD- 10: C91.0)”.

4. Przygotowanie stanowiska w sprawie importu docelowego SOS 10, SOS 15, SOS 20, SOS 25 we wskazaniu: uzupełnienie diety w prawidłowym zbilansowaniu dziennego zapotrzebowania na energię i stabilizacji w przebiegu acydurii propionowej, acydurii glutarowej, acydurii metylomalonowej, hiperamonemii pierwotnej, deficycie LCHADD, deficycie VLCA,lizynurycznej nietolerancji białka, glikogenozie, chorobie syropu klonowego, deficycie CPS1.

5. Przygotowanie opinii w sprawie kontynuacji refundacji we wskazaniach pozarejestracyjnych dla substancji czynnej prednisonum we wskazaniu: eozynofilowe zapalenie jelit u dzieci do 18 r.ż.

6. Przygotowanie opinii w sprawie kontynuacji refundacji we wskazaniach pozarejestracyjnych dla substancji czynnej salbutamolum we wskazaniu: bradykardia u dzieci do 18 roku życia.

7. Przygotowanie opinii w sprawie kontynuacji refundacji we wskazaniach pozarejestracyjnych dla substancji czynnej amantadyna we wskazaniu: dyskineza późna u osób dorosłych – leczenie.

8. Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego „Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka jądra wśród mężczyzn w wieku 20-39 lat, zamieszkałych w Poznaniu, w latach 2024-2026”.

9. Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego „Program polityki zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Gminy Miasta Inowrocław na lata 2024-2026”.

Źródło: AOTMiT

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także