Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie
banner

AOTMiT: Czym zajmie się Rada Przejrzystości w październiku?

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 9 października 2023 09:14

AOTMiT: Czym zajmie się Rada Przejrzystości w październiku? - Obrazek nagłówka
Źródło: AOTMiT

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 40/2023 9 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

1. Imfinzi (durvalumabum) Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na raka dróg żółciowych (ICD-10: C22.1, C23, C24.0, C24.1, C24.8, C24.9) Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

2. Rinvoq (upadacitinibum) WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego B.32. „Leczenie pacjentów z chorobą Leśniowskiego – Crohna (ICD-10: K50)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

3. „Program polityki zdrowotnej w zakresie wykrywania zaburzeń słuchu u dzieci uczęszczających do szkół i placówek z terenu Gminy Miejskiej Kraków” Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego

4. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy, nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkół podstawowych w mieście Ełku na lata 2023-2028” Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 41/2023 16 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

1. Zasadność wprowadzenia zmian w treści programu lekowego B.33. „Leczenie chorych z aktywną postacią reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów” Problem decyzyjny: przygotowanie opinii

2. Valcyte Wskazanie: zakażenie wirusem cytomegalii Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

3. „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 oraz chorób układu sercowo-naczyniowego dla mieszkańców gminy Cieszyn na lata 2025-2029” Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego

4. „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Cieszyn na lata 2025-2029” Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego

5. „Program polityki zdrowotnej z zakresu zwiększenia dostępności do świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w Gminie Miejskiej Kraków w ramach dziennego lub całodobowego pobytu dla osób niesamodzielnych niewymagających opieki instytucjonalnej oraz z zakresu wsparcia ich opiekunów nieformalnych” 3 Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 42/2023 23 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

1. „Opieka farmaceutyczna” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny zasadności zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej

2. Forxiga (dapagliflozinum) Wskazanie: cukrzyca typu 2, u pacjentów leczonych co najmniej jednym lekiem hipoglikemizującym, z HbA1c ≥7% oraz z bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1) potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2) uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3) obecność 3 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród: wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥ 60 lat dla kobiet, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu, otyłość Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

3. „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Bytomia na lata 2023-2026” Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 43/2023 30 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

1. Hipotermia lecznicza Wskazanie: nagłe zatrzymanie krążenia Problem decyzyjny: przygotowanie opinii

2. Calquence (acalabrutinibum) Wskazanie: w ramach programu lekowego B.79. „Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

3. Calcort (deflazacort) Wskazanie: miastenia Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego.

Źródło: AOTMiT

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także