Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

AOTMiT: Rada Przejrzystości m.in. o e-stetoskopach i lekach na astmę

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 12 maja 2023 08:00

AOTMiT: Rada Przejrzystości m.in. o e-stetoskopach i lekach na astmę - Obrazek nagłówka
Źródło: AOTMiT
W poniedziałek 15 maja kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności włączenia e-stetoskopów na wykaz wyrobów medycznych na zlecenie w populacji dzieci z astmą przebiegającej z zaostrzeniami, z uwzględnieniem jej cięższych postaci, do użytku domowego.

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:

 • Forxiga (dapagliflozinum), we wskazaniu: leczenie dorosłych pacjentów z rozpoznaną przewlekłą chorobą nerek z eGFR <60 ml/min/1.73m2 oraz z albuminurią lub białkomoczem oraz leczenie terapią opartą na ACE-i/ARB nie krócej niż 4 tygodnie lub z przeciwskazaniami do tych terapii,
 • Forxiga (dapagliflozinum), we wskazaniu: przewlekła niewydolność serca u dorosłych pacjentów z frakcją wyrzutową LVEF>40%, z przerostem lewej komory serca lub powiększeniem lewego przedsionka i stężeniem NT-proBNP ≥ 300 pg/ml (lub ≥ 600 pg/ml u chorych z migotaniem lub trzepotaniem przedsionków) oraz utrzymującymi się objawami choroby w klasie II-IV NYHA.

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

 • „Ortoptyczne badania diagnostyczne dzieci w wieku 5-8 lat na terenie Gminy Piaseczno”,
 • „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki na lata 2023-2025”.

Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne:

 1. carboplatinum we wskazaniach:
 • nowotwór złośliwy przełyku (C15);
 • szyjna część przełyku (C15.0);
 • piersiowa część przełyku (C15.1);
 • brzuszna część przełyku (C15.2);
 • górna trzecia część przełyku (C15.3);
 • środkowa trzecia część przełyku (C15.4);
 • dolna trzecia część przełyku (C15.5);
 • zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie przełyku (C15.8);
 • przełyk, umiejscowienie nieokreślone (C15.9).
 1. paclitaxelum we wskazaniach:
 • nowotwór złośliwy przełyku (C15);
 • szyjna część przełyku (C15.0);
 • piersiowa część przełyku (C15.1);
 • brzuszna część przełyku(C15.2);
 • górna trzecia część przełyku(C15.3);
 • środkowa trzecia część przełyku (C15.4);
 • dolna trzecia część przełyku (C15.5);
 • zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie przełyku (C15.8);
 • przełyk, umiejscowienie nieokreślone (C15.9);
 • nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu (C21);
 • odbyt, umiejscowienie nieokreślone (C21.0);
 • kanał odbytu;
 • zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie odbytnicy, odbytu i kanału odbytu (C21.8).

Przygotowanie opinii w sprawie kontynuacji objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne:

 • fentanylum we wskazaniu: ból przebijający u dzieci z chorobą nowotworową, które w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawane są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwale działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków.
 • desmopressinum we wskazaniu: pierwotne izolowane moczenie nocne u pacjentów pomiędzy 5-6 rokiem życia z prawidłową zdolnością zagęszczania moczu po udokumentowaniu nieskuteczności 1-miesięcznego postępowania wspomagającego i motywującego.

Źródło: AOTMiT

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także