Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

AOTMiT: Jest Plan Taryfikacji na rok 2025

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 27 czerwca 2024 18:43

AOTMiT:  Jest Plan Taryfikacji na rok 2025 - Obrazek nagłówka
Źródło: AOTMiT
Minister Zdrowia przekazał do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zatwierdzony Plan Taryfikacji na rok 2025.

Do Planu włączono:

  • obszary świadczeń w lecznictwie szpitalnym: świadczenia w obszarach: choroby twarzy, jamy ustnej, gardła, krtani, nosa i uszu, chirurgicznego leczenia chorób piersi, a także wybranych świadczeń towarzyszących oraz ryczałtów diagnostycznych do nieonkologicznych programów lekowych;
  • obszary świadczeń w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej: świadczenia w obszarach: choroby twarzy, jamy ustnej, gardła, krtani, nosa i uszu, chirurgicznego leczenia chorób piersi, a także leczenia insuliną z zastosowaniem pompy insulinowej, dzieci i dorosłych do ukończenia 26 r.ż., realizowane w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie;
  • obszary świadczeń w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień: świadczenia w obszarach: świadczenia seksuologiczne i patologii współżycia oraz program terapii zaburzeń preferencji seksualnych.

Do planu taryfikacji na rok 2025 włączono obszar świadczeń w lecznictwie szpitalnym, dotyczący chorób twarzy, jamy ustnej, gardła, krtani, nosa i uszu, który obejmuje 34 grupy JGP z sekcji C - Choroby twarzy, jamy ustnej, gardła, krtani, nosa i uszu, co razem stanowi 4,9% wszystkich grup z katalogu JGP. Sekcja C skupia łącznie ponad 3% wydatków ponoszonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na realizację świadczeń określonych w katalogu grup JGP w rodzaju leczenie szpitalne oraz stanowi 3,4% liczby wszystkich hospitalizacji zrealizowanych w ramach katalogu JGP.

Wyniki dotychczas przeprowadzonych analiz wskazują na wysoki przyrost średniej wartości pojedynczego świadczenia w ramach przedmiotowej sekcji, dodatkowo wiele grup charakteryzuje się dużą liczbą wartości odstających biorąc pod uwagę długość hospitalizacji oraz niejednorodnością w zakresie konstrukcji samej grupy.

W trakcie prac Agencji nad przedmiotowym obszarem, zostanie przeprowadzona analiza możliwości realizacji powyższych świadczeń w trybie ambulatoryjnym oraz szpitalnym, w celu optymalizacji leczenia oraz harmonizacji wycen świadczeń realizowanych w trybie ambulatoryjnym oraz szpitalnym. W planie taryfikacji uwzględniono również świadczenia dotyczące wybranych świadczeń towarzyszących oraz ryczałtów diagnostycznych z obszaru nieonkologicznych programów lekowych. Aktualnie w Agencji trwają analizy zmierzające do opracowania taryf dla świadczeń towarzyszących oraz ryczałtów diagnostycznych dla onkologicznych programów lekowych.

Zasadne jest więc, aby kontynuować prace w tym zakresie w celu aktualizacji taryf dla wszystkich produktów rozliczeniowych, związanych ze świadczeniami w obszarze programów lekowych. Kolejnym obszarem włączonym do planu taryfikacji są świadczenia realizowane rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w obszarach: świadczenia seksuologiczne i patologii współżycia oraz program terapii zaburzeń preferencji seksualnych. Narodowy Fundusz Zdrowia wskazał te obszary jako wymagające podjęcia działań taryfikacyjnych.

Zakres świadczeń objętych Planem Taryfikacji został również rozszerzony o świadczenia w ramach sekcji J z katalogu JGP w zakresie chirurgicznego leczenia chorób piersi oraz świadczenia dotyczące leczenia cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej dzieci i dorosłych do 26 r.ż., zgodnie z sugestią Rady ds. Taryfikacji, wyrażoną w opinii nr 1/2024 z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie Planu Taryfikacji na 2025 r. Prace Agencji będą obejmować także i inne zadania w zakresie taryfikacji świadczeń, szczególnie istotne dla bieżącego funkcjonowania systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, wskazane przez Ministra Zdrowia jako te, których wycena powinna zostać zweryfikowana.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.