Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie

AOTMiT: Rada Przejrzystości o profilaktyce zakażeń wirusem RS

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 15 lutego 2024 13:14

AOTMiT: Rada Przejrzystości o profilaktyce zakażeń wirusem RS - Obrazek nagłówka
Źródło: AOTMiT
W poniedziałek 26 lutego kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości.

Porządek obrad obejmuje:

  1. Przygotowanie opinii w sprawie zasadności zmiany wskazań refundacyjnych dla substancji czynnej karizprazyna na: leczenie dorosłych pacjentów ze schizofrenią z pierwotnymi, przeważającymi i przetrwałymi objawami negatywnym.
  2. Przygotowanie opinii w sprawie zasadności wprowadzenia zmiany w dotychczasowej treści programu lekowego B.101. „Leczenie pacjentów z zaburzeniami lipidowymi (ICD-10: E78.01, I21, I22, I25)”.
  3. Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją substancji czynnej paliwizumab we wskazaniach pozarejestracyjnych:

„Profilaktyka zakażeń wirusem RS u dzieci:

  • poniżej 2 roku życia z rozpoznaniem rdzeniowego zaniku mięśni SMA,
  • poniżej 1 roku życia z rozpoznaniem mukowiscydozy CF,
  • poniżej 2 roku życia z rozpoznaniem encefalopatii padaczkowych i rozwojowych uwarunkowanych genetycznie (w tym zespół Dravet)”,

w ramach programu lekowego B.40. „Profilaktyka zakażeń wirusem RS (ICD-10: P07.2, P07.3, P27.1, P07.0, P07.1, Q20-Q24, G12.0, G12.1, G40.4, E84.0)”.

4. Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją substancji czynnej mykofenolanu mofetylu we wskazaniu pozarejestracyjnym: miastenia.

5. Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją substancji czynnej capecitabinum w ramach katalogu chemioterapii we wskazaniach pozarejestracyjnych: C00, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C17, C21, C22.1, C23, C24, C25, C73, C74, C75 (ICD-10).

6. Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją substancji czynnej rytuksymab we wskazaniu pozarejestracyjnym: miastenia, w ramach programu lekowego „Leczenie chorych z uogólnioną postacią miastenii (G.70.0)”.

7. Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego „Program profilaktyki zaburzeń depresyjnych wśród nastolatków uczęszczających do szkół na terenie Gminy Miasta Marki na lata 2024-2026”.

8. Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego „Program Profilaktyki Zdrowotnej w zakresie Profilaktyki Stomatologicznej w Gminie Gostycyn na lata 2024-2027”

9. Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego „Zadbaj o prawidłowy poziom cholesterolu w Twojej Rodzinie Małopolski program profilaktyki hipercholesterolemii rodzinnej”.

Źródło: AOTMiT

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także