Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

AOTMiT: Rada Przejrzystości oceni m.in. leki na cukrzycę i chłoniaki

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 10 lutego 2023 10:45

AOTMiT: Rada Przejrzystości oceni m.in. leki na cukrzycę i chłoniaki - Obrazek nagłówka
W poniedziałek 13 lutego odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Vimetso (vildagliptinum + metformini hydrochloridum) we wskazaniu: leczenie cukrzycy typu II.

Przygotowanie opinii w sprawie oceny zasadności objęcia refundacją ze środków publicznych leków zawierających substancję czynną lenalidomid w skojarzeniu z:

  • rytuksymabem we wskazaniu: leczenie dorosłych pacjentów z uprzednio nieleczonym chłoniakiem grudkowym w stopniu 1-3a,
  • rytuksymabem we wskazaniu: leczenie dorosłych pacjentów z uprzednio leczonymi chłoniakami strefy brzeżnej,
  • rytuksymabem we wskazaniu: leczenie dorosłych pacjentów z nawracającym lub opornym na leczenie chłoniakiem z komórek płaszcza,
  • tafasytamabem we wskazaniu: leczenie dorosłych pacjentów z nawrotową albo oporną na leczenie postacią chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (diffuse large B-cell lymphoma, DLBCL), którzy nie kwalifikują się do przeszczepienia autologicznych krwiotwórczych komórek macierzystych.

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

„Szansa na rodzicielstwo dla mieszkańców Województwa Opolskiego w zakresie wsparcia diagnostyki i leczenia niepłodności”,

„Program polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko meningokokom typu B prowadzony wśród dzieci w wieku od 2 miesiąca życia do 12 miesiąca życia urodzonych na terenie gminy Miękinia na lata 2023-2026”.

Źródło: AOTMiT

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także