Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie

AOTMiT: Rada Przejrzystości zajmie się m.in. rakiem prostaty i NZJ

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 13 lutego 2024 08:28

AOTMiT: Rada Przejrzystości zajmie się m.in. rakiem prostaty i NZJ - Obrazek nagłówka
Źródło: AOTMiT
W poniedziałek 19 lutego kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości.

Porządek obrad obejmuje:

1. Przygotowanie opinii w sprawie wprowadzenia kompleksowych zmian w dotychczasowej treści programu lekowego B.55: „Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) (ICD-10: K51)”.

2. Przygotowanie opinii w sprawie wprowadzenia kompleksowych zmian w dotychczasowej treści programu lekowego B.32: „Leczenie pacjentów z chorobą Leśniowskiego – Crohna (ICD-10: K50)”.

3. Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Lunsumio (mosunetuzumabum) w ramach programu lekowego: B.12.FM „Leczenie chorych na chłoniaki B-komórkowe (ICD-10: C82, C83, C85)”.

4. Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Xtandi (enzalutamidum) w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na raka gruczołu krokowego (ICD-10: C61)”.

5. Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Nubeqa (darolutamidum) w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na raka gruczołu krokowego (ICD-10: C61)”.

6. Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją substancji czynnych onasemnogen abeparwowek, nusinersen oraz rysdyplam we wskazaniach pozarejestracyjnych opisanych w projekcie programu lekowego B.102.FM. Leczenie chorych na rdzeniowy zanik mięśni (ICD-10: G12.0, G12.1).

7. Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Świdwin na lata 2024-2026”.

Źródło: AOTMiT

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także