Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

AOTMiT: Rada Przejrzystości oceni programy samorządowe, leki i świadczenia

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 9 maja 2024 09:29

AOTMiT: Rada Przejrzystości oceni programy samorządowe, leki i świadczenia - Obrazek nagłówka
Źródło: AOTMiT
W poniedziałek 13 maja kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości.

Porządek obrad obejmuje:

1. Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej „Sesja superwizji psychoterapii uzależnień” jako świadczenia gwarantowanego.

2. Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Cholesterol Module we wskazaniu: zespół Smitha-Lemliego-Opitza.

3. Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego współfinansowanym przez UE w ramach EFS: „Program profilaktyki chorób odstresowych u osób pracujących na terenie województwa małopolskiego”.

4. Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego „Program Polityki Zdrowotnej w Zakresie Przeciwdziałania Zakażeniom Meningokokowym w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2024 - 2025”.

5. Przygotowanie opinii w sprawie kontynuacji objęcia refundacją produktów leczniczych zawierających substancje czynne lansoprazol, omeprazol, pantoprazol we wskazaniu: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia.

6. Przygotowanie opinii w sprawie kontynuacji objęcia refundacją produktów leczniczych zawierających substancję czynną budesonidum we wskazaniu: postać jelitowa choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi.

Źródło: AOTMiT

Tematy

AOTMiT

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także