Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Jest ostateczna wersja nowej listy leków refundowanych

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 27 czerwca 2019 15:21

Jest ostateczna wersja nowej listy leków refundowanych - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
Ukazało się Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 lipca 2019 r.

Lista dostępna jest tutaj.

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia - najważniejszą zmianą jest włączenie do refundacji dwóch leków dla chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego: Darzalex (daratumumab) i Kyprolis (karfilzomib) będą dostępne dla pacjentów zakwalifikowanych do programu „Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego”.

Nową opcję terapeutyczną zyskali również pacjenci włączeni do programu „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca” – refundacją został objęty lek Alecensa (alectinibum) w ramach pierwszej linii leczenia oraz po niepowodzeniu terapii kryzotynibem.

Na listę refundacyjną został wpisany lek Blincyto (blinatumomab) w programie lekowym „Leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną”. Ważna zmiana zaszła też w programie lekowym „Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę szpikową” – polega ona na możliwości odstawienia nilotynibu u pacjentów, którzy uzyskali trwałą głęboką odpowiedź molekularną w czasie leczenia tym inhibitorem po wcześniejszym leczeniu imatynibem, a ponadto możliwe będzie zastosowanie trzeciego inhibitora kinazy tyrozynowej drugiej generacji (bosutynib) w przypadku nietolerancji wcześniejszego leczenia w programie dwoma inhibitorami kinazy tyrozynowej drugiej generacji.

Wraz z początkiem lipca na listę refundacyjną wchodzi również lek zawierający peginterferonum, który w określonych wskazaniach będzie dostępny dla pacjentów chorych na czerwienicę prawdziwą, chorych na nadpłytkowość samoistną, chorych na pierwotne i wtórne zwłóknienie szpiku oraz kobiet w ciąży z przewlekłą białaczką szpikową wymagających leczenia cytoredukcyjnego.

Jedną z ważnych zmian w stosunku do projektu opublikowanego 21 czerwca jest przywrócenie leków cetuksymab i bewacyzumab do programu lekowego B.4 (leczenie przerzutowego raka jelita grubego).

Na ostatecznej liście nie znalazł się lek na chorobę Fabry'ego. Nie ma też oczekiwanego nowego inhibitora kinazy 4/6 dla pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi. Pacjenci z cukrzycą w nowym wykazie leków refundowanych wciąż nie doszukają się flozyn czy inkretyn.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.