Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie

Kary za refundację. Lekarze domagają się zmiany przepisów

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 22 stycznia 2024 09:07

Kary za refundację. Lekarze domagają się zmiany przepisów - Obrazek nagłówka
W siedzibie Rzecznika Praw Pacjenta odbyło się spotkanie dotyczące kwestii kar nałożonych przez NFZ na lekarzy wypisujących preparat mlekozastępczy dzieciom cierpiącym na ciężkie alergie pokarmowe. W spotkaniu uczestniczyli - minister Bartłomiej Chmielowiec - Rzecznik Praw Pacjenta, wiceprezes NRL Klaudiusz Komor, Aleksandra Kindradzka - lekarz pediatra, Joanna Tyczyńska - lekarz pediatra i pani Agnieszka Kryńska reprezentująca środowisko rodziców dzieci, które były karmione preparatem mlekozastępczym.

Rozmowa dotyczyła głównie kwestii prawnych dotyczących toczącej się już od ponad roku sprawy, która w znaczący sposób uderza w dobro najmłodszych pacjentów i leczących ich lekarzy. Rzecznik Praw Pacjenta podjął się wnikliwej oceny problemu, rozmowy będą kontynuowane w ciągu najbliższych tygodni.

- Priorytetowym jest dla nas poszukanie rozwiązania, które pozwoli na sprawiedliwe potraktowanie lekarzy, którzy w dobrej wierze i zgodnie z aktualną wiedzą medyczną wypisywali swoim pacjentom recepty na ten preparat. Zaistniała sytuacja negatywnie wpływa na pracę lekarzy, budzi obawy przed podejmowaniem trudnych decyzji i zmniejsza zaufanie do mechanizmów urzędniczych. Liczymy, że w niedługim czasie uda nam się wypracować consensus, dlatego jesteśmy dziś u Rzecznika Praw Pacjenta i przedstawiamy ten problem z naszej perspektywy – podkreślił Klaudiusz Komor, wiceprezes NRL.

  • Do NIL od początku 2023 roku zgłaszali się lekarze, którzy z różnych stron Polski wzywani byli przez NFZ do zwrotu kosztów wystawionych recept na wspomniane produkty. Naczelna Izba Lekarska organizowała spotkania niesłusznie ukaranych lekarzy z przedstawicielami NFZ oraz Ministerstwa Zdrowia, podczas których lekarze argumentowali zasadność swoich decyzji oraz podnosili kwestię sporządzonych w niejasny sposób przepisów dotyczących kwalifikacji refundacyjnej wspomnianych produktów.
  • Dzięki wsparciu NIL lekarze ukarani przez NFZ podczas debaty w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej przedstawili najważniejsze postulaty przemawiające m.in. za dokonaniem ponownej merytorycznej oceny medycznych zaleceń do kontynuowania leczenia dzieci z alergią preparatem mlekozastępczym, nieobjętym wskazaniami refundacyjnymi; sposobu przeprowadzania kontroli przez NFZ; czy całkowitego zwolnienia lekarzy z obowiązku wskazywania zakresu refundacji leków i środków specjalnego przeznaczenia medycznego.
  • Ministerstwo Zdrowia powołało zespół, którego zadaniem było zebranie międzynarodowych doświadczeń w zakresie aplikacji wspierających pracę lekarza w materii refundacji leków, wskazanie listy leków wchodzących do automatycznego systemu określania refundacji, opracowanie zasad działania tworzonego systemu informatycznego oraz modelu sztucznej inteligencji, która będzie wspierała dobór poziomu refundacji. W pracach wspomnianego zespołu udział brał wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Klaudiusz Komor.
  • Za sprawą podjętych przez NIL inicjatyw temat ukaranych lekarzy za pomoc niesioną najmłodszym pacjentom stał się także głośny medialnie, pozwolił uwrażliwić społeczeństwo na problem, o którym pacjenci na co dzień nie zdają sobie sprawy.
  • W celu obrony niesłusznie ukaranych lekarzy na zlecenie NIL przygotowana została analiza działań prawnych, które podjąć mogą indywidualni lekarze, aby zakwestionować nakładanie przez NFZ kar za przepisanie produktu objętego refundacją poza wskazaniami refundacyjnymi. NIL udostępnia wzory pism procesowych lekarzom, którzy chcą dochodzić swoich praw oraz bronić się przed niesłusznie nałożonymi karami.

Starania o zniesienie obowiązku określania poziomu refundacji przez lekarzy nadal stanowić będzie jeden z priorytetów nadchodzących działań samorządu lekarskiego.

Źródło: NIL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także