Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Dyrektor generalny Amgen w Polsce Krisztián Szabolcs Toka o usprawnieniu dostępu do innowacji

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 17 maja 2024 07:10

Dyrektor generalny Amgen w Polsce Krisztián Szabolcs Toka o usprawnieniu dostępu do innowacji - Obrazek nagłówka

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA właśnie opublikował coroczny raport "Access Gap", podsumowujący dostęp polskich pacjentów do innowacyjnych terapii. Jak skomentowałby Pan najnowsze wyniki?

Według danych opublikowanych przez INFARMA w trzecim już raporcie Access GAP, dostęp do nowoczesnych terapii i rozwiązań diagnostycznych rośnie we wszystkich krajach Grupy Wyszehradzkiej. W Polsce również obserwujemy znaczną poprawę - o 16 punktów w porównaniu z 2022 rokiem. To dobre wieści dla polskich pacjentów. Postęp jest widoczny głównie w dwóch obszarach: onkologii i chorobach rzadkich. Natomiast w chorobach przewlekłych mamy tylko nieznaczną poprawę, więc jest jeszcze nad czym pracować. Najpilniejszym wyzwaniem pozostaje przedłużający się czas między rejestracją, a refundację leków, który wzrósł z 940 do 1029 dni, co dowodzi konieczności podejmowania dalszych wspólnych działań w tym obszarze.

Pozostając w temacie innowacyjnych terapii, jakie są dziś priorytety Amgen w Polsce?

Obecnie nasze portfolio opiera się na czterech głównych filarach: medycynie ogólnej, onkologii, chorobach zapalnych oraz na nowym dla nas obszarze – chorobach rzadkich. W każdym z nich udostępniamy pacjentom szeroki zakres innowacyjnych terapii. Niektóre z nich są już dostępne na rynku, inne znajdują się w fazie rozwoju. Jednocześnie intensywnie pracujemy nad kolejnymi innowacyjnymi rozwiązaniami. Równolegle, udostępniamy także leki biopodobne, które przynoszą systemowi ochrony zdrowia oszczędności. Nasz sukces nie opiera się na jednym konkretnym produkcie, czy obszarze terapeutycznym, podobnie jak nasza obecność na świecie, w około 100 krajach, jest zrównoważona.

W tym roku Amgen świętuje 20 lat obecności w Polsce. Jaki jest Państwa lokalny plan rozwoju?

Mówiąc o planach rozwoju, konkretnie w Polsce, skupiamy się obecnie na dostarczaniu rozwiązań terapeutycznych w chorobach sercowo-naczyniowych, osteoporozie, onkologii i hematologii. A mając świadomość znaczącego wpływu chorób rzadkich na życie niemal 3 milionów Polaków, Amgen wchodzi także w ten obszar, aby odpowiedzieć na niezaspokojone potrzeby medyczne i dostarczyć terapie pacjentom, którzy są pozbawieni skutecznych opcji leczenia. Dlatego, po przejęciu Horizon Therapeutics, Amgen poszerzył swoje portfolio m.in. w obszarze chorób ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMOSD), czy orbitopatii tarczycowej (TED). Warto również wspomnieć, że dzięki strategii Amgen, opierającej się na dostarczaniu innowacyjnych terapii oraz nieustannemu inwestowaniu w działaność badawczo-rozwojową, na którą tylko w 2023 roku przeznaczyliśmy 4,8 miliarda dolarów, rozwinęliśmy liczne, niezwykle obiecujące, nowatorskie cząsteczki, wzmacniając pozycję naszej firmy, która może się pochwalić obecnie najszerszym pipeline w swojej historii.

Dostęp do innowacyjnych terapii jest istotny. A co Pan sądzi o sytuacji w zakresie diagnostyki?

Mimo postępu w dostępie do terapii, co pokazuje wspomniany raport Access GAP, nadal wyzwanie stanowi zapewnienie równego i szybkiego dostępu do diagnostyki. Dlatego Amgen opowiada się za podejmowaniem działań zapobiegawczych, takich jak programy badań przesiewowych, które pomagają w wykrywaniu chorób we wczesnych stadiach ich rozwoju. Daje to możliwość skuteczniejszego leczenia i zapobiegania ciężkim powikłaniom. Nieleczone choroby genetyczne, takie jak chociażby hipercholesterolemia rodzinna (FH), niosą ze sobą ogromne ryzyko. W przypadku FH mogą to być incydenty sercowo-naczyniowe; zawały, udary. To silny argument dla podejmowania działań prewencyjnych, w celu identyfikacji osób zagrożonych i podjęcia interwencji na wczesnym etapie choroby. Wspierając wprowadzenie programów przesiewowych, takich jak populacyjne badanie poziomu cholesterolu LDL u dzieci, aktywnie angażujemy się w identyfikację i leczenie hipercholesterolemii rodzinnej, co przyczynia się do zmniejszenia ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Kolejnym przykładem jest diagnostyka raka płuca, która dzisiaj trwa średnio 4,5 miesiąca. To bardzo długo. Istnieje więc bardzo pilna potrzeba usprawnienia tego procesu i zapewnienia pacjentom jak najszybszego dostępu do optymalnej terapii.

Jaki jest więc klucz do tworzenia dla pacjentów skutecznych rozwiązań w systemie opieki zdrowotnej?

Zrównoważone wydatki są kluczowe dla efektywnego alokowania zasobów, sprostania rosnącym potrzebom zdrowotnym i optymalizacji procesów diagnostyczno-terapeutycznych na różnych poziomach referencyjności ośrodków. Ważne jest również kształtowanie polityki ochrony zdrowia na szczeblu ogólnopolskim i lokalnym tak, aby pacjenci, niezależnie od miejsca zamieszkania, mieli zapewniony równy dostęp do świadczeń. W kształtowaniu polityki zdrowotnej z pewnością może pomóc konstruktywny dialog branży farmaceutycznej z decydentami, na przykład poprzez organizacje branżowe, takie jak INFARMA. Dzięki współpracy i wymianie wiedzy możemy tworzyć najlepsze możliwe rozwiązania w systemie ochrony zdrowia, mające na celu poprawę jakości życia polskich pacjentów i zapewnienie im równego dostępu do innowacyjnych terapii.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także