Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie

Leczenie doustne u pacjentów z SMA typu 2 i typu 3 jest skuteczne przez co najmniej 4 lata

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 15 maja 2023 08:50

Leczenie doustne u pacjentów z SMA typu 2 i typu 3  jest skuteczne przez co najmniej 4 lata - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
Podczas tegorocznej konferencji naukowej Muscular Dystrophy Association (MDA) zaprezentowano wyniki uzyskane po 4 latach leczenia pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA) typu 2 i typu 3, uczestniczących w badaniu klinicznym SUNFISH. Pacjenci otrzymywali leczenie doustne lekiem risdiplam, a rezultaty tej terapii były tak samo dobre po 4 latach, jak po pierwszym roku leczenia. Potwierdzono więc długoterminową skuteczność i korzystny profil bezpieczeństwa terapii risdiplamem u bardzo heterogennej grupy pacjentów – będących w różnym wieku i mających różne zaawansowanie choroby.

● Poprawa funkcji motorycznych u pacjentów z badania SUNFISH, zaobserwowana w pierwszym roku stosowania leczenia doustnego, utrzymywała się do 4. roku.

● Zarówno osoby chore, jak i ich opiekunowie zauważali stałą poprawę lub przynajmniej stabilizację w zakresie możliwości wykonywania codziennych czynności, takich jak samodzielne jedzenie, picie, czesanie włosów, mycie zębów lub zapinanie guzików.

● Zdarzenia niepożądane i ciężkie zdarzenia niepożądane były związane z samą chorobą, nie
z leczeniem. Odsetek zdarzeń niepożądanych zmniejszał się w ciągu 48 miesięcy.

Badanie kliniczne SUNFISH było jednym z badań, na podstawie którego zarejestrowano do stosowania u pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA) lek doustny – risdiplam. W badaniu tym uczestniczyło 180 pacjentów w wieku od 2 do 25 lat, chorujących na SMA typu 2, czyli takich, którzy nigdy nie zaczęli samodzielnie chodzić, oraz z SMA typu 3, którzy utracili zdolność samodzielnego chodzenia. Jest to jedyne badanie rejestracyjne leku na SMA, obejmujące dorosłych chorych. Co ważne, do badania SUNFISH byli kwalifikowani także ci pacjenci, którzy byli wykluczani z badań innych leków, ze względu na duże zaawansowanie choroby. Większość uczestników badania SUNFISH stanowili chorzy ze skoliozami, ciężkimi skoliozami, po przebytych operacjach kręgosłupa oraz z generalnie niską wyjściową punktacją w skalach oceniających funkcje motoryczne.

Korzystne2-letniewyniki były podstawą rejestracji leku

Najistotniejszym parametrem analizowanym w badaniu SUNFISH była zmiana w skali MFM-32 (Motor Function Measure), która jest zatwierdzonym instrumentem służącym do oceny zdolności motorycznych u dzieci i dorosłych z SMA. W naturalnym przebiegu rdzeniowego zaniku mięśni zawsze dochodzi do stopniowego pogorszenia funkcji motorycznych, czyli chorzy tracą kolejne punkty, natomiast wśród uczestników badania SUNFISH w ciągu 12 i 24 miesięcy leczenia zauważalna była poprawa. Pacjenci, otrzymujący leczenie risdiplamem, uzyskiwali kolejne punkty w skali MFM. Poprawa była widoczna także w skali HFMS (Hammersmith Functional Motor Scale) oraz w skali RULM (Revised Upper Limb Module), dotyczącej funkcji kończyn górnych. Dodatkowo, efekty stosowania terapii doustnej były oceniane z zastosowaniem kwestionariusza SMAIS (SMA Independence Scale), dotyczącego subiektywnej oceny stopnia samodzielności pacjentów. Kwestionariusz ten wypełniają sami pacjenci, a w przypadku młodszych dzieci, mających mniej niż 12 lat – ich opiekunowie. Jest to skala opracowana przez firmę Roche, służąca do oceny poziomu pomocy, jakiej pacjenci z rdzeniowym zanikiem mięśni potrzebują do wykonania różnych codziennych czynności. Okazało się, że dzięki leczeniu risdiplamem pacjenci wymagali coraz mniejszej pomocy ze strony opiekunów i coraz więcej codziennych czynności byli w ranie wykonać samodzielnie. Wzrost samodzielności był widoczny już w ciągu pierwszych 12 miesięcy leczenia risdiplamem. Badanie SUNFISH wykazało również duże bezpieczeństwo stosowania risdiplamu – w trakcie trwania badania nie zaobserwowano znaczących zdarzeń niepożądanych związanych z leczeniem.

Nowe dane świadczą o wieloletnich korzyściach terapeutycznych

W marcu tego roku zaprezentowano nowe dane obejmujące 4 lata obserwacji pacjentów uczestniczących w badaniu SUNFISH, przyjmujących lek risdiplam. Okazało się, że poprawa funkcji motorycznych w stosunku do wartości wyjściowych, zaobserwowana w pierwszym roku badania, mierzona skalą MFM-32, utrzymywała się do 4. roku leczenia. Tak długo utrzymująca się stabilizacja, w przypadku pacjentów z mocno zaawansowanym SMA, jest dużym sukcesem. Co więcej, u uczestników badania SUNFISH po 4 latach leczenia następowała dalsza poprawa lub stabilizacja w skali RULM (oceniającej sprawność kończyn górnych) oraz poprawa w skali SMAIS (oceniającej samodzielność chorych) – zarówno w opinii osób chorych, jak i opiekunów. Pacjenci i ich bliscy zauważali, że lepiej z samodzielnym jedzeniem, piciem, myciem się, czesaniem, myciem zębów, zapinaniem guzików czy podnoszeniemi przenoszeniem różnych przedmiotów. W czasie 4 lat leczenia spadał odsetek zdarzeń niepożądanych, co potwierdza korzystny profil bezpieczeństwa risdiplamu u osób z rdzeniowym zanikiem mięśni typu 2 i 3.

Wśród nowych wyników są także dane dotyczące stosowania się pacjentów do zaleceń dotyczących przyjmowania leku. Okazało się, że są one bardzo zadowalające – średnie realne przyjmowanie codziennej dawki leku wyniosło blisko 99%, z tego ponad 98% pacjentów przyjęło więcej niż 80% zaleconych dawek leku. Oznacza to, że przestrzeganie zaleceń związanych z terapią doustną nie stanowi problemu dla chorych.

Lek risdiplam jest obecnie zatwierdzony w ponad 90 krajach na całym świecie. Z powodzeniem stosuje go ponad 8 500 osób z SMA – od noworodków do osób powyżej 60. roku życia. Od września 2022 lek jest również refundowany dla polskich pacjentów od 2. miesiąca życia, u których występują przeciwwskazania do stosowania leczenia dokanałowego.

Źródło: mat. prasowy

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także