Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

AOTMiT: Rada Przejrzystości oceni leki i programy zdrowotne

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 29 kwietnia 2024 08:58

AOTMiT: Rada Przejrzystości oceni leki i programy zdrowotne - Obrazek nagłówka
Źródło: AOTMiT
W poniedziałek 6 maja kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości.

Porządek obrad obejmuje:

1. Przygotowanie opinii w sprawie refundacji we wskazaniach pozarejestracyjnych leków zawierających poniższe substancje czynne:

Agomelatyna we wskazaniu: depresja lub zaburzenia depresyjne – do ukończenia 18 r.ż.,

Aripiprazol we wskazaniu: depresja lub zaburzenia depresyjne, zaburzenia obsesyjno – kompulsywne (F42), tiki (F95.0; F95.1; F95.8, F95.9) – do ukończenia 18 r.ż.,

Duloksetyna we wskazaniu: zaburzenia lękowe i adaptacyjne – do ukończenia 18 r.ż.,

Klonazepam we wskazaniu: zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD, F90.1), tiki (F95.0; F95.1; F95.8, F95.9), zespół Tourett’a (F95.2) – do ukończenia 18 r.ż., Kwetiapina we wskazaniu: depresja lub zaburzenia depresyjne – do ukończenia 18 r.ż.,

Olanzapina we wskazaniu: jadłowstręt psychiczny (F50.0) – do ukończenia 18 r.ż.,

Risperidon we wskazaniu: depresja lub zaburzenia depresyjne, tiki (F95.0; F95.1; F95.8, F95.9) – do ukończenia 18 r.ż.,

Sulpirid we wskazaniu: tiki (F95.0; F95.1; F95.8, F95.9) – do ukończenia 18 r.ż.,

Topiramat we wskazaniu: tiki (F95.0; F95.1; F95.8, F95.9) – do ukończenia 18 r.ż.,

Ziprazidon we wskazaniu: tiki (F95.0; F95.1; F95.8, F95.9) – do ukończenia 18 r.ż.

2. Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej „Regionalny Program Zdrowotny – Rehabilitacja lecznicza pacjentów onkologicznych w województwie zachodniopomorskim”.

3. Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej „Profilaktyka zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku 12-26 lat na terenie Gminy Miasto Józefów na lata 2024-2025”

4. Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej „Program Profilaktyki Zdrowotnej w zakresie Profilaktyki Stomatologicznej w Gminie Gostycyn na lata 2024-2027”.

Źródło: AOTMiT

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.