Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

MEiN dostało z MZ informacje nt. szczepień nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów. UODO wszczął postępowanie...

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 30 stycznia 2024 13:24

MEiN dostało z MZ informacje nt. szczepień nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów. UODO wszczął postępowanie... - Obrazek nagłówka
Fot. iStock/Getty Images
Rzecznik Praw Obywatelskich dociekał, czy resort mógł mieć dostęp do szczegółowych danych zdrowotnych.

26 stycznia 2022 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Edukacji i Nauki o wyjaśnienie okoliczności uzyskania przez ministra szkolnictwa wyższego i nauki szczegółowych danych nauczycieli akademickich, studentów oraz doktorantów uczelni wraz z informacją o byciu zaszczepionym. 

Pismo wiązało się z obawami, że minister ds. szkolnictwa wyższego i nauki mógł mieć dostęp do szczegółowych danych zdrowotnych. Są to dane o charakterze wrażliwym, co do których konstytucja przewiduje najwyższy stopień ochrony. Żaden zaś akt prawny nie upoważnia ministra edukacji i nauki do dostępu do takich danych.  Mogło zatem dojść do naruszenia konstytucyjnej zasady legalizmu, zgodnie z którą organy władzy działają na podstawie i w granicach prawa.

Minister Przemysław Czarnek odpisał 10 lutego 2022 r., że na żadnym etapie weryfikacji poziomu zaszczepienia członków wspólnot uczelni resort nie miał dostępu do szczegółowych danych o charakterze wrażliwym, pozwalających zidentyfikować poszczególne osoby. Resort uzyskał jedynie dane statystyczne nt. poziomu zaszczepienia w uczelniach, a więc dane anonimowe.

MEiN wyjaśnił, że z inicjatywy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich  21 grudnia 2021 r. ministrowie edukacji oraz zdrowia zawarli porozumienie o współpracy w celu pozyskania informacji statystycznej o poziomie zaszczepienia przeciwko chorobie COVID w tym środowisku akadmieckim.

Jak podkreśla RPO w piśmie do PUODO, z wyjaśnień MEiN  wynika jednak, że zestawiono dane zawarte w dwóch różnych rejestrach i połączono je po numerze PESEL - by sprawdzić, które osoby z tych grup są zaszczepione, a które nie.

Dane przekazano na zlecenie MEiN ze Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on  do Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. 

- Doszło do tego na podstawie porozumienia, a więc bez podstawy prawnej wynikającej z ustawy – podkreśla Marcin Wiącek.

Dlatego prosi prezesa Jana Nowaka  o stanowisko i informację o podjętych krokach.

Odpowiedź Katarzyny Hildebrandt, zastępczyni dyrektora Departamentu Kontroli i Naruszeń UODO

W nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji dotyczącej sprawy o sygnaturze VII.501.12.2022.KSZ, tj. przetwarzania przez Ministra Edukacji i Nauki (obecnie: Ministra Nauki) oraz Ministra Zdrowia danych osobowych, informuję, że decyzją z 10 stycznia br. (DKN.5110.3.2022), Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych udzielił Ministrowi Nauki oraz Ministrowi Zdrowia upomnienia w związku z naruszeniem przez ww. administratorów przepisów art. 5 ust. 1 lit. a) i b) w związku z art. 6 ust. 1, art. 9 ust. 2 oraz art. 28 ust. 3 rozporządzenia 2016/6791, polegającym na:
przetwarzaniu w sposób nieuprawniony i niezgodny z celem danych osobowych nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów w zakresie szczepień przeciwko COVID-19
oraz powierzeniu ww. danych w drodze Porozumienia o współpracy z 21 grudnia 2021 r. zawartego między Ministrem Zdrowia a Ministrem Edukacji i Nauki, które nie stanowiło umowy lub innego instrumentu prawnego, w myśl art. 28 ust. 3 rozporządzenia 2016/679.
Decyzja jest ostateczna, stronom służy prawo do wniesienia skargi na decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

Źródło: RPO

Podobne artykuły

Izabela Leszczyna 1na1
22 lipca 2024
mz-i-nfz
2 lipca 2024
Zrzut-ekranu-2022-11-24-o-122823
Komunika Ministerstwa Zdrowia

Od 1 sierpnia nowe schematy dawkowania w receptach rocznych

26 czerwca 2024

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także

logo_NIL_kolor-2023
28 czerwca 2024
iStock-1246922598
30 kwietnia 2024
Łukasz Hak
18 kwietnia 2024
iStock-1159330487

Nowe badania, nowe nadzieje

10 kwietnia 2024
Zrzut ekranu 2024-03-26 o 08.58.49

#PurpleDayPoland2024

26 marca 2024