Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Najważniejsze zmiany w ustawie refundacyjnej

MedExpress Team

Halina Pilonis

Opublikowano 16 kwietnia 2019 09:29

Najważniejsze zmiany w ustawie refundacyjnej - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
Nowa lista refundacyjna co trzy miesiące, zwiększanie budżetu NFZ w ciągu roku bez konieczności nowego rozporządzenia oraz ustawa o zwodzie farmaceuty - to zmiany, które resort zdrowia zamierza wprowadzić jeszcze w tej kadencji Sejmu.

W trakcie XXIV Kongresu Otwartego Systemu Ochrony Zdrowia (9 kwietnia br.) w Katowicach wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski przedstawił planowane zmiany w ustawie refundacyjnej.

Ustawa o zawodzie farmaceuty

M. Miłkowski podkreślił, że kontynuuje prace rozpoczęte przez swoich poprzedników wiceministra Marcina Czecha, Krzysztofa Łandę i Marka Tombarkiewicza. Zaznaczył, że czasu jest mało, bo zmiany muszą być wprowadzone przed zakończenie tej kadencji Sejmu. Minister zapowiedział przedstawienie wkrótce projektu ustawy o zawodzie farmaceuty, w której ma zostać wzmocniona rola farmaceutów w procesie leczenia pacjenta. Dzięki ustawie farmaceuci mają otrzymać dostęp do dokumentacji medycznej pacjentów, prowadzić opiekę farmaceutyczną, wystawiać i przedłużać recepty. – Tylko ten zawód nie ma jeszcze swojej ustawy. Trzeba uporządkować wszystkie zadania farmaceuty. Zostanie on pełnoprawnym członkiem zespołu terapeutycznego i będzie miał wgląd w dokumentację medyczną pacjenta. Zmieni się definicja opieki farmaceutycznej. Wywiad farmaceutyczny choć dziś już jest podstawowym zadaniem wykonywanym w aptekach, nie jest jasno określony w prawie. Trzeba też ustalić, gdzie powinna być realizowana porada farmaceutyczne. Co prawda, nie ma jeszcze zasad ich finansowania, bo nie ma też produktów rozliczeniowych, ale najpierw zapiszmy to w prawie, a potem zajmiemy się produktami – mówił.

Listy refundacyjne rzadziej

M. Miłkowski zapowiedział, że lista refundacyjna będzie zmieniana co trzy miesiące. – Chcieliśmy, aby jak najszybciej wchodziły nowe leki i dlatego nowe listy pojawiały się co 2 miesiące. Jednak farmaceuci podkreślali, że nie sprzyja to stabilności ich pracy oraz znacząco utrudnia gospodarowanie lekami. W obawie przed zmianą cen i ewentualnymi stratami apteki ograniczały wielkość asortymentu, co znacząco wpływało na dostępność leków oraz sprawiało, że wydłużał się czas, w jakim pacjenci mogli zrealizować receptę - wyjaśnił. Dodał, że resort zdrowia też nie był w stanie przygotowywać odpowiednio wcześniej projektów nowych list, tak aby czas na ich weryfikację był wystarczający. – Chciałbym, aby projekt listy refundacyjnej ukazywał się na 2 tygodnie przed obwieszczeniem - zapowiedział. Dodał, że dziś do ustalania limitów refundacyjnych jest brany pod uwagę tylko jeden miesiąc. Tymczasem resort chce, aby to były trzy miesiące.

Zmiany budżetu NFZ bez rozporządzenia

Resort zdrowia chce też, aby komisja ekonomiczna nie musiała negocjować wniosków o obniżenie urzędowej ceny zbytu leku, bo to niepotrzebnie zajmuje czas. - Obecnie na przeprocedowanie wniosku jest zaledwie 30 dni, a trzeba przeprowadzić negocjacje cenowe. Proponowane zamiany maksymalnie uproszczą tę procedurę, by jak najszybciej wprowadzić obniżkę – zapowiedział.

Wiceminister Miłkowski zapowiedział też wykreślenie delegacji ustawowej do wydania rozporządzenia przez resort w sprawie całkowitego budżetu na refundację. - Zmiany planu finansowego są trzy, cztery razy w ciągu roku i trzeba zmieniać rozporządzenie, żeby NFZ mógł przekazać oddziałom środki. Chodzi o to, aby w przypadku otrzymania dodatkowych pieniędzy, nie trzeba było za każdym razem aktualizować rozporządzenia – tłumaczył.

W związku z tym, że środowisko prawnicze od dłuższego czasu zwracało uwagę na brak solidnego umocowania prawnego w systemie zespołów koordynacyjnych biorących udział w kwalifikacji pacjentów oraz ocenie zasadności terapii w programach lekowych, resort chce to zapisać w ustawie. – Zespół powinien też dokonywać oceny programu lekowego np. po roku i zdecydować, czy coś zmienić czy zamknąć program – podkreślał Miłkowski.

HTA ważne tylko 3 lata

Wiceminister zapowiedział też wzmocnienie Komisji Ekonomicznej. - Negocjacje cen leków mają się co do zasady odbywać przed Komisją, a nie przed ministrem, bo ona jest ciałem merytorycznym, a on politycznym. Minister może interweniować na zasadzie wyjątku – mówił. Ministerstwo chce doprowadzić do minimalizacji decyzji, które podejmuje minister w sprawie ceny leku refundowanego.

Kolejna zapowiedziana zmiana to 3-letnia ważność decyzji HTA. - W związku z tym, że postęp w medycynie następuje bardzo szybko, analizy te będą ważne tylko przez 3 lata – poinformował Miłkowski.

Resort chce też, aby dokumenty w zakresie instrumentów dzielenia ryzyka składane przez wnioskodawcę w procesie refundacyjnym stanowiły tajemnicę przedsiębiorcy i w związku z tym nie podlegały udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Jednak urzędnicy podejmujący decyzje refundacyjną muszą mieć pełną informację. - Ostatnio był przypadek w AOTMiT, że producent wszystko utajnił, więc proces decyzyjny był niemożliwy. Jednak pracownicy, którzy zyskają wgląd w dokumentację będą objęci obowiązkiem tajemnicy - zaznaczył.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także