Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Nowa lista leków bez RDTL

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 22 marca 2023 11:26

Nowa lista leków bez RDTL - Obrazek nagłówka
Opublikowano Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych.

Na liście znalazło się 136 pozycji.


Na podstawie art. 47fust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1875, z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza listę produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych.
Jednocześnie Minister Zdrowia informuje, że pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie produktem leczniczym niepodlegającym finansowaniu w ramachprocedury ratunkowego dostępu dotechnologii lekowychprzed dniem obowiązywania właściwego wykazu, mają prawo do kontynuacji leczenia pod warunkiem udowodnienia skuteczności dotychczasowegoleczenia. Informacja o kontynuacji leczenia powinna zostać przekazana przez świadczeniodawcę do właściwego lokalnego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Niniejszy Komunikat wchodzi w życie w terminie 7 dni od daty publikacji.

Lista: TU

Źródło: MZ

Zobacz także