Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Pacjenci z ciężką niewydolnością serca niekwalifikujący się do transplantacji serca z nową opcją terapeutyczną

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 30 sierpnia 2023 13:06

Pacjenci z ciężką niewydolnością serca niekwalifikujący się do transplantacji serca z nową opcją terapeutyczną - Obrazek nagłówka
Do kosnutlfcji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji.

Wprowadzenie do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych nowego świadczenia gwarantowanego zostało oparte na procesie kwalifikacji świadczeń opieki zdrowotnej jako świadczeń gwarantowanych. Zmiany mają na celu zapewnienie dostępu do operacji wszczepienia pompy wspomagającej pracę lewej komory jako terapii docelowej, u pacjentów z ciężką niewydolnością serca niekwalifikujących się do transplantacji serca jako terapia docelowa.

Spodziewanym efektem wprowadzenia świadczenia „Mechaniczne wspomaganie serca pompą wspomagającą lewą komorę serca u pacjentów z ciężką niewydolnością serca niekwalifikujących się do transplantacji serca jako terapia docelowa” jest uzyskanie trwałej poprawy w zakresie prowadzenia terapii ciężkiej niewydolności serca u pacjentów, którzy nie spełniają kryteriów kwalifikacji do przeszczepu serca, w szczególności poprawy parametrów hemodynamicznych, takich jak wzrost frakcji wyrzutowej, indeksu sercowego, obniżenie ciśnienia zaklinowania w tętnicy płucnej i wymiaru końcowo rozkurczowego lewej komory, i w związku z tym klinicznych - poprawa klasy wydolności (NYHA), jakości życia, wydłużenie oczekiwanej długości życia .

Wprowadzenie świadczenia stanowi realizację rekomendacji Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 17/2022 z dnia z dnia 2 czerwca 2022 r., który wskazał na zasadność finansowania ocenianej technologii ze środków publicznych. W ślad za rekomendacją Prezesa Agencji, na podstawie zlecenia Ministra Zdrowia przeprowadzono prace dotyczące określenia wskazań dla przedmiotowego świadczenia oraz warunków jego realizacji.

Źródło: RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także