Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
FDA

Pierwszy lek na pobudzenie u pacjentów z chorobą Alzheimera

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 12 maja 2023 10:52

Pierwszy lek na pobudzenie u pacjentów z chorobą Alzheimera - Obrazek nagłówka
Fot. iStock/Getty Images
Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zarejestrowała dodatkowe wskazanie dla stosowania brekspiprazolu. Lek będzie mógł być wykorzystywany w leczeniu pobudzenia/niepokoju związanego z demencją w przebiegu choroby Alzheimera. Jest to pierwszy preparat zatwierdzony przez FDA w tym wskazaniu.

Choroba Alzheimera jest najczęstszą przyczyną demencji. Pacjenci z demencją często wykazują zaburzenia behawioralne i psychologiczne. Pobudzenie (niepokój) jest jednym z najbardziej uporczywych, skomplikowanych, stresujących i kosztownych aspektów opieki nad pacjentami z behawioralnymi i psychologicznymi objawami demencji.

– Pobudzenie/niepokój to jeden z najczęstszych i najtrudniejszych problemów w opiece nad pacjentami z demencją spowodowaną chorobą Alzheimera. Pobudzenie może obejmować objawy od nieustannego chodzenia aż do agresji werbalnej i fizycznej. Objawy te są główną przyczyną umieszczania pacjentów w domach opieki. Są też związane z przyspieszonym postępem choroby – wyjaśnia dr Tiffany Farchione, dyrektor Wydziału Psychiatrii w Center for Drug Evaluation and Research, FDA.

Skuteczność brekspiprazolu w leczeniu pobudzenia związanego z demencją spowodowaną chorobą Alzheimera została ustalona na podstawie dwóch 12-tygodniowych, randomizowanych, podwójnie zaślepionych, kontrolowanych placebo badań. Wiek uczestników wynosił od 51 do 90 lat.

W pierwszym badaniu pacjenci otrzymywali 1 lub 2 mg brekspiprazolu; w drugim zaś 2 lub 3 mg. Pierwszorzędowym punktem końcowym skuteczności była poprawa punktacji w skali Cohen-Mansfield Agitation Inventory (CMAI) w 12. tygodniu leczenia. CMAI to narzędzie badawcze, które wykorzystuje informacje od opiekunów do oceny (w skali od 1 do 7) częstości występowania określonych zachowań agresywnych u pacjentów z demencją. W obu badaniach, pacjenci, którzy otrzymali 2 mg lub 3 mg leku, wykazywali statystycznie istotną i klinicznie znaczącą poprawę w punktacji CMAI w porównaniu do pacjentów z grupy placebo w 12. tygodniu trwania badania.

Zalecane początkowe dawkowanie do leczenia niepokoju związanego z demencją spowodowaną chorobą Alzheimera wynosi 0,5 mg raz dziennie (od 1. do 7. dnia). Pacjenci powinni zwiększyć dawkę od dnia 8. do 14. do 1 mg raz dziennie, a od dnia 15. do 2 mg raz dziennie. Zalecana dawka docelowa to 2 mg/db. Dawka może być zwiększana do maksymalnej zalecanej dawki dziennej 3 mg po co najmniej 14 dniach, w oparciu o odpowiedź kliniczną i tolerancję.

Najczęstszymi skutkami ubocznymi przyjmowania brekspiprazolu u pacjentów z niepokojem związanym z demencją spowodowaną chorobą Alzheimera były: ból głowy, zawroty głowy, infekcje dróg moczowych, zapalenie nosogardzieli oraz zaburzenia snu (zarówno nadmierna senność jak i bezsenność).

Źródło: FDA

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także