Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Refundacja bez błędów

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 3 marca 2023 11:31

Refundacja bez błędów - Obrazek nagłówka
Jeszcze w tym roku w aplikacjach gabinetowych ma się pojawić funkcja, pozwalająca automatycznie przypisać do recepty każdego pacjenta informację o właściwym poziomie refundacji – zapowiada Ministerstwo Zdrowia. W czwartek minister zdrowia powołał zespół, który ma przygotować odpowiednie rozwiązania.

Zespół zajmie się przygotowaniem koncepcji systemu informatycznego, określającego na każdej z recept właściwy poziom refundacji konkretnego leku. Postulat zdjęcia z lekarzy obowiązku określania poziomu refundacji, czy też poziomu odpłatności pacjenta nie jest nowy – lekarze od początku funkcjonowania przepisów ustawy refundacyjnej podnosili, że ten biurokratyczny obowiązek powinien spoczywać na płatniku, nie zaś na lekarzu, który powinien skupiać się na meritum problemu pacjenta. Jesienią ubiegłego roku samorząd lekarski wrócił do sprawy, a prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski wystąpił do prezesa NFZ o sprawdzenie, jakie są koszty – finansowe – błędów popełnianych przez lekarzy przy wystawianiu recept refundowanych. Zwrócił też uwagę, że przy obecnym poziomie informatyzacji systemu i zakresie danych, jakie gromadzi płatnik, automatyzacja procesu refundacji powinna być oczywistością. Przełom przyniosła sprawa kar, nakładanych przez NFZ na lekarzy – pediatrów, neonatologów, gastroenterologów dziecięcych, alergologów, specjalistów medycyny rodzinnej – za „nienależną refundację” preparatu mlekozastępczego dla niemowląt, przepisywanego dzieciom po ukończeniu pierwszego roku życia, którym przysługuje inny (praktycznie tożsamy cenowo) preparat. Rekordzistka, której sprawę nagłośnił kilka tygodni temu TVN, otrzymała wezwanie do zwrotu płatnikowi ponad 160 tysięcy złotych.

Lekarze zaprotestowali. Poza postulatami dotyczącymi zwolnienia z konieczności zwracania do Funduszu kwot „nienależnej refundacji” (z odsetkami) organizacje lekarskie i cały samorząd zaczęły jednym głosem powtarzać żądanie automatyzacji procesu refundacji. - Reagujemy na głosy środowiska lekarskiego, które wskazują na potrzebę zbudowania systemu automatycznego określania poziomu refundacji danego leku u pacjenta. Chcemy w ten sposób pomóc lekarzom i ograniczyć możliwość popełnienia błędów, która sprawia niejednokrotnie, że pacjent musi wrócić do lekarza. Chcemy też w ten sposób do minimum ograniczać tzw. systemową biurokrację – tłumaczy w czwartkowym komunikacie minister zdrowia Adam Niedzielski.

Ministerialny zespół ma m.in. zebrać międzynarodowe doświadczenia w zakresie aplikacji wspierających pracę lekarza w materii refundacji leków, a także wskazać listę leków, które wejdą do automatycznego systemu określania refundacji i opracować zasady działania tworzonego systemu informatycznego. Dobór poziomu refundacji ma wspomóc sztuczna inteligencja.

W skład zespołu, poza reprezentantami ministra zdrowia, wchodzą również przedstawiciele: Narodowego Funduszu Zdrowia, Centrum e-Zdrowia, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Naczelnej Rady Lekarskiej, Porozumienia Zielonogórskiego oraz Rady Organizacji Pacjentów przy Ministrze Zdrowia.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także