Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

RPO pyta o wykaz leków krytycznych oraz plany budowania bezpieczeństwa lekowego w Polsce

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 17 kwietnia 2024 08:11

RPO pyta o wykaz leków krytycznych oraz plany budowania bezpieczeństwa lekowego w Polsce - Obrazek nagłówka
Thinkstock/GettyImages
Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę na konieczność budowania bezpieczeństwa lekowego, w tym wzmocnienia produkcji leków w kraju oraz opublikowania wykazu leków krytycznych. Marcin Wiącek zwrócił się w tej sprawie do minister zdrowia Izabeli Leszczyny oraz ministra rozwoju i technologii Krzysztofa Hetmana.

Wykaz produktów leczniczych o krytycznym znaczeniu, opublikowany przez Komisję Europejską wraz z Europejską Agencją Leków i szefami agencji leków państw członkowskich zawiera 200 substancji czynnych wykorzystywanych w lekach, uznawanych za krytyczne dla systemów opieki zdrowotnej w całej Unii Europejskiej, dla których w celu uniknięcia niedoborów należy zagwarantować ciągłość dostaw. 

Umieszczenie na liście oznacza, że zapobieganie niedoborom tych leków jest szczególnie ważne, ponieważ mogą wyrządzić znaczne szkody pacjentom i stanowić poważne wyzwania dla systemów opieki zdrowotnej. Lek uważa się za krytyczny, jeśli jest stosowany w leczeniu poważnych chorób i w przypadku niedoboru nie można go łatwo zastąpić innym. Na liście znajdują się substancje czynne o szerokim spektrum terapeutycznym, w tym szczepionki i leki stosowane w chorobach rzadkich.

Na niedobory produktów leczniczych zwrócili uwagę Krajowi Producenci Leków. Wskazali, że w ostatnich latach wielokrotnie dochodziło do zaburzenia dostaw produktów leczniczych o fundamentalnym znaczeniu dla zdrowia obywateli. Za niezbędne wskazali opracowanie listy leków i substancji czynnych do ich produkcji – krytycznych dla bezpieczeństwa zdrowotnego oraz stworzenie systemu produkcji kontraktowej.

Na wagę wprowadzenia wykazu leków krytycznych zwrócili uwagę również eksperci podczas IX Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress – HCC). Ponadto w przestrzeni  publicznej pojawiają się głosy ekspertów o konieczności wprowadzenia mechanizmów koordynujących działania dwóch ministerstw co do polityki lekowej.

Głównym tematem  spotkania w Biurze RPO z przedstawicielami Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego było bezpieczeństwo lekowe w Polsce, czyli zdolność do utrzymania i uzupełniania produkcji i dystrybucji leków na potrzeby pacjentów. Jako niezbędne wskazano wprowadzenie mechanizmów zachęcających do zwiększenia produkcji leków w Polsce. 

Według Prezesa Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego oprócz niższych dopłat pacjentów do polskich leków, należy wprowadzić kolejne zachęty dla wytwarzania leków w Polsce. Chodziłoby m.in. o to, by wydając pieniądze ze składek zdrowotnych, preferować leki produkowane przez krajowych producentów, a także oferować preferencje dla tych, którzy zdecydują się zainwestować w produkcję w kraju.

Rzecznik prosi o stanowiska w tej sprawie resorty zdrowia oraz rozwoju i technologii. Chodzi zwłaszcza o informacje o planach w zakresie budowania bezpieczeństwa lekowego, w tym wzmocnienia produkcji leków na terenie kraju oraz opublikowania wykazu leków krytycznych, mających na celu zidentyfikowanie najważniejszych potrzeb i luk produkcyjnych oraz zwiększenie dostępności leków dla pacjentów.

Źródło: RPO

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także

iStock-1246922598
30 kwietnia 2024
Zrzut ekranu 2024-03-26 o 08.58.49

#PurpleDayPoland2024

26 marca 2024
iStock-862564308
1 marca 2024
LekiBiologiczneDlaPolski_logo_v4_przyciete
5 lutego 2024
iStock-1130318299
18 stycznia 2024