Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Ile czasu apteki poświęcają na zarządzanie niedoborami?

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 17 czerwca 2024 08:46

Ile czasu apteki poświęcają na zarządzanie niedoborami? - Obrazek nagłówka
fot. iStock
Europejscy farmaceuci wzywają do wprowadzenia nowych środków, aby zaradzić problemom z dostawami leków. W dokumencie zatwierdzonym przez Europejskie Zgromadzenie Farmaceutyczne (PGEU) w Amsterdamie, podkreślono negatywny wpływ braków leków na zdrowie pacjentów oraz zaufanie do systemu opieki zdrowotnej. Wskazano, że farmaceuci poświęcają średnio 10 godzin tygodniowo na zarządzanie niedoborami.

PGEU proponuje m.in. pełniejsze wykorzystanie kompetencji farmaceutów, wspólną definicję braków leków w UE, szczegółowe raporty od laboratoriów oraz lepszą koordynację i dystrybucję leków między krajami.

Podczas spotkania w Amsterdamie delegaci stwierdzili, że ta sytuacja wywołuje „frustrację i stres” wśród farmaceutów oraz nakłada na nich „dodatkowe obciążenia administracyjne”. Według PGEU, w 2023 roku każda apteka w Unii Europejskiej poświęciła średnio 10 godzin tygodniowo na zarządzanie niedoborami, czyli trzykrotnie więcej czasu niż jeszcze dziesięć lat temu.

Aby temu sprostać, farmaceuci chcą „skutecznych środków politycznych”, które wzmocnią ciągłość dostaw i skutecznie złagodzą niedobory. PGEU proponuje m.in. pełne wykorzystanie kompetencji farmaceutów, wspólną definicję niedoborów w całej Unii, szczegółowe raporty od laboratoriów, solidarność i koordynację między państwami członkowskimi oraz poprawę bezpieczeństwa łańcucha dostaw poprzez wspieranie produkcji krajowej.

W trakcie spotkania omówiono również znaczenie ulotek informacyjnych dla pacjentów, wyzwania związane z cyfryzacją aptek oraz przyszłość usług farmaceutycznych.

Obok czerwcowego Zgromadzenia Generalnego PGEU odbyło się sympozjum, w którym uczestniczyła także Europejska Asocjacja Lekarzy (CPME). Podczas wspólnego spotkania oba zawody (farmaceuci i lekarze) dyskutowały na temat niedoborów leków i produktów medycznych oraz coraz większych braków specjalistów.

Źródło: NIA

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.