Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Skutki lekceważenia grypy u dzieci

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 28 kwietnia 2021 11:42

Skutki lekceważenia grypy u dzieci - Obrazek nagłówka
Fot. Thinkstock
Grypa jest zwykle niesłusznie postrzegana jako łagodne zakażenie dróg oddechowych, które wywołuje powikłania tylko u ludzi starszych i przewlekle chorych. Warto zatem przypomnieć, że niemowlęta wymagają hospitalizacji z powodu grypy równie często, jak osoby starsze należące do grup ryzyka, a młody wiek jest głównym czynnikiem ryzyka ciężkiego przebiegu choroby u niemowląt.

Zakażenie wirusem grypy rozprzestrzenia się drogą kropelkową, np. poprzez kichnięcie.
W przedszkolach i szkołach dzieci bardzo łatwo zarażają się nawzajem. Dzieci chorują na grypę trzy razy częściej niż dorośli i są szczególnie narażone na ciężki przebieg choroby i powikłania pogrypowe.

Grypa może objawiać się u małych dzieci w postaci wysokiej gorączki z towarzyszącym osłabieniem, bez kaszlu i innych objawów charakterystycznych dla grypy u dorosłych. Małe dziecko nie powie, że czuje się rozbite i bolą go mięśnie, i stawy. Grypa często przebiega u niemowląt i małych dzieci jako drgawki gorączkowe lub w postaci przypominającej sepsę, wtedy dziecko bardzo wysoko gorączkuje.

Częstym następstwem zakażenia wirusem grypy u małych dzieci jest bakteryjne zapalenie ucha środkowego, zwykle traktowane jako izolowany problem zdrowotny oraz charakterystyczne dla wieku dziecięcego objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego (zapalenie mózgu, encefalopatia – najczęściej u dzieci poniżej 10 roku życia).

Dzieci, uważane za rezerwuar wirusów grypy, pełnią rolę w transmisji wirusa grypy w środowisku. Są wektorami zakażenia wirusem, zarówno wśród rówieśników, jak i rodziców, dziadków, rodzeństwa i reszty społeczeństwa. Ich zachorowanie sprzyja rozwojowi epidemii. Zaszczepienie co piątego dziecka może zmniejszyć ryzyko wystąpienia grypy wśród reszty społeczeństwa o ok. 50%. Zachorowanie na grypę niesie za sobą nie tylko konsekwencje zdrowotne. Na każde 100 zarażonych dzieci poniżej 3 roku życia, przypada 195 dni absencji w pracy rodziców. Koszty społeczne grypy w Polsce odzwierciedlające straty, które ponosi gospodarka wskutek absencji chorobowej pracowników, ich obniżonej wydajności, a także ewentualnej ich trwałej niezdolności do pracy lub zgonu szacuje się w Polsce na ok. 836 mln PLN rocznie. W przypadku wystąpienia epidemii koszty te mogą być kilkakrotnie wyższe i stanowić jeszcze poważniejszą stratę dla gospodarki.

Szczepienia przeciw grypie są skuteczną i bezpieczną metodą zapobiegania zakażeniom grypą. Szczepienia przeciw grypie dla dzieci pomiędzy 6. a 60. miesiącem życia są rekomendowane w wytycznych na całym świecie i w polskim PSO, na równi ze szczepieniami w takich grupach jak kobiety w ciąży, osoby powyżej 55 roku życia, czy chorzy przewlekle. Szczepionki przeciw grypie są nie tylko skuteczne ale i bezpieczne. Objawy niepożądane utrzymują się do dwóch dni i zazwyczaj objawiają się jedynie bólem i obrzękiem w miejscu aplikacji. Szczepiąc małe dzieci przeciw grypie należy pamiętać, o potrzebie podania dwóch dawek szczepionki. Brak podania drugiej dawki może być przyczyną niedostatecznej skuteczności szczepienia (2-dawkowy schemat szczepienia dzieci w wieku od 6 miesiąca życia do ukończenia 8 lat włącznie, które wcześniej nie były szczepione).

Niestety, w Polsce szczepienia przeciwko grypie u dzieci są zbyt rzadko stosowane, najczęściej szczepione są dzieci w wieku 2-5 lat, najrzadziej niemowlęta, choć wiadomo, że to właśnie najmłodsze dzieci stanowią grupę zwiększonego ryzyka powikłań grypowych. Przeprowadzanie szczepień przeciw grypie w tej populacji, chroni zatem nie tylko zaszczepionych, ale też pośrednio ich bliskich np. młodsze rodzeństwo, rodziców i dziadków.

Komentarz

Prof. Teresa Jackowska, konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii

Szczepienia przeciw grypie są skuteczną i bezpieczną metodą zapobiegania zakażeniom wywołanym wirusami grypy. Szczepienia u dzieci pomiędzy 24. a 60. miesiącem życia są refundowane z odpłatnością 50%. Dostępna jest szczepionka domięśniowa i donosowa. Szczepienia przeciw grypie u dzieci pomiędzy 6. a 60. miesiącem życia, u kobiet w ciąży, u osób powyżej 55 roku życia, osób będących w grupach ryzyka ciężkiego przebiegu grypy są rekomendowane w wytycznych na całym świecie w tym w polskim PSO. Szczepionki przeciw grypie są skuteczne, ale i bezpieczne. Powinniśmy się szczepić co roku, do końca października lub później przed sezonem zachorowań na grypę, który w Polsce najczęściej przypada w okresie styczeń-marzec.

Więcej: www.szczepienia-ioz.pl

Źródło: Materiały prasowe

Obecność na kanałach social media:

https://twitter.com/praktykw

https://www.linkedin.com/company/42426882

Partnerzy Porozumienia