MBA III semestry + kategoria B (ONLINE)

Medexpress

Opublikowano 10 marca 2022, 15:44

Medexpress

Opublikowano 10 marca 2022, 15:44

Prometriq MBA spełnia wymagania zawarte w projekcie ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa. Studia trwają trzy semestry i obejmują 430 godzin dydaktycznych ONLINE oraz sesję stacjonarną w Sopocie. 52% słuchaczy to prezesi i dyrektorzy. 93% słuchaczy ma staż pracy dłuższy niż 11 lat. Partnerami programu Prometriq MBA są Uniwersytet SWPS oraz Porto Business School. Start: 26 marca br.

Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia 95% ONLINE – III semestry, kategoria B

Prometriq MBA to Intensywny program rozwoju kompetencji menedżerskich dla osób zajmujących kierownicze stanowiska w sektorze zdrowia, realizowany w formule trzysemestralnych studiów podyplomowych MBA.

 • Program zgodny z zaleceniami IHF, EFMD i AMBA (International Hospital Federation, European Foundation for Management Development, Association of MBAs)
 • MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT MBA potwierdzony przez PORTO BUSINESS SCHOOL
 • Uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych
 • Uprawnienia do kierowania podmiotem leczniczym zgodnie z projektem ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa
 • Wykładowcy reprezentujący instytucje zdrowia i uczelnie z całego kraju oraz zagranicy
 • Zestaw materiałów i podręczników niedostępnych w wolnej sprzedaży
 • Sesja stacjonarna w Sopocie (3 dni) i zdalna praca grupowa
 • Sieć kontaktów zawodowych – Klub Prometriq MBA
 • Sieć kontaktów międzynarodowych – zagraniczne wyjazdy studyjne w ramach European Healtcare MBA Study Tour.

Międzynarodowy standard MBA

Program Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia został przygotowany w oparciu o wytyczne Międzynarodowej Federacji Szpitali, które powstały przy udziale m.in.: American College of Healthcare Executives, Australasian College of Health Service Management, Canadian College of Health Leaders, European Association of Hospital Managers, Hong Kong College of Healthcare Executives, International Hospital Federation.

Program obejmuje 1473 godziny aktywności słuchaczy MBA, na które składają się:

 • Wykłady i ćwiczenia w formie webinariów realizowanych w czasie rzeczywistym
 • Udział w panelach eksperckich w ramach Klubu Prometriq MBA (online)
 • Warsztaty podczas sesji stacjonarnej w Sopocie (3 dni)
 • Wykłady na żywo i uroczysta graduacja z udziałem przedstawicieli zagranicznych szkół biznesu
 • Moduły dostępne na platformie e-learningowej
 • Praca własna w oparciu o dostarczone materiały
 • Praca grupowa z wykorzystaniem narzędzi pracy zdalnej
 • Przygotowanie pracy lub projektu dyplomowego
 • Udział w wizytach studyjnych (opcjonalnie).

Jak aplikować na studia podyplomowe Prometriq Executive MBA?

Po zapoznaniu się z opiniami słuchaczy Prometriq MBA, listą wykładowców oraz zasadami uczestnictwa, można zarezerwować miejsce, wypełniając formularz zgłoszenia dostępny na stronie www.prometriq.pl/mba-online (wypełnienie formularza nie stanowi zobowiązania finansowego, ale umożliwia weryfikację kwalifikowalności kandydata i rezerwację miejsca w grupie Prometriq MBA 41).

Zajęcia 41 edycji Prometriq MBA rozpoczynają się sesją inauguracyjną zaplanowaną na 26 marca 2022 roku. Wykład inauguracyjny wygłosi Krzysztof Łanda – ekspert ochrony zdrowia, w latach 2015–2017 podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. Sesja stacjonarna w Sopocie dla grupy 41 zaplanowana jest w Sopocie na 24-26 czerwca 2022 r. Gościnnym wykładowcą tej sesji będzie m.in. Ramon O'Callaghan – ekspert w dziedzinie teorii zarządzania, dziekan Porto Business School. Uroczysta graduacja z udziałem przedstawicieli zagranicznych szkół biznesu zaplanowana jest na 25 czerwca 2023 r. w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku.

Szczegółowy harmonogram zajęć MBA jest dostępny dla osób zakwalifikowanych na studia. Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Prometriq MBA - tel.: 698 101 798, e-mail: [email protected].

Dlaczego wybrać Prometriq Executive MBA?

 • Doskonały program realizowanych przez wybitnych ekspertów ochrony zdrowia reprezentujących wiele ośrodków polskich i zagranicznych
 • Dogodna i różnorodna forma zajęć (webinaria, sesja stacjonarna, praca w grupach lokalnych, wyjazdy studyjne)
 • Międzynarodowy certyfikat MBA i polskie uprawnienia MBA
 • Inspiracje, kontakty zawodowe i przyjaźnie na wiele lat (ponad 50% słuchaczy Prometriq MBA to prezesi lub dyrektorzy podmiotów leczniczych).

W dostępnych powszechnie podręcznikach do zarządzania i na ogólnych studiach MBA nie porusza się wystarczająco wnikliwie wielu zagadnień kluczowych dla menedżerów ochrony zdrowia. Popyt indukowany, pokusa moralna, racjonowanie usług – to tylko niektóre ze specyficznych dla tego sektora zagadnień, które wymagają specjalnej uwagi. Prometriq MBA stwarza możliwość poszerzenia wiedzy, oferując specjalistyczne materiały dydaktyczne i serię unikalnych podręczników. Poprzez cykl webinariów daje słuchaczom możliwość bezpośredniego kontaktu z doświadczonymi menedżerami instytucji sektora zdrowia oraz wykładowcami wielu doskonałych uczelni. Program został zaplanowany w sposób gwarantujący wartość dodaną – bez względu na kierunek wykształcenia i zróżnicowane doświadczenie zawodowe uczestników.

Prometriq Executive MBA a wymagania AMBA (Association of MBAs):

 • Prometriq realizuje Program MBA od 2017 roku (zalecane min. 3 lata)
 • 90% wykładowców Prometriq MBA to praktycy biznesu, z których 80% posiada stopień doktora lub profesora (zalecane min. 50%)
 • Prometriq e-MBA ukończyło ponad 1000 osób w ramach 38 grup (zalecane min. 20 osób w grupie)
 • 50% słuchaczy MBA online w roku 2021 (ponad 100 osób) to prezesi lub dyrektorzy firm, z wieloletnim doświadczeniem (zalecane min. 3 lata doświadczenia)

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Prometriq MBA - tel.: 698 101 798, e-mail: [email protected]

Źródło: mat. prasowe

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

MBA / kursy medyczne / szkolenia
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31