Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Jubileuszowy Zjazd 30-lecia Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 6 marca 2024 10:10

Jubileuszowy Zjazd 30-lecia Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych - Obrazek nagłówka
Fot. iStock/Getty Images
Trwa rejestracja na konferencję Akademia Kontroli Zakażeń - Jubileuszowy Zjazd 30-lecia Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych, która odbędzie się w Łodzi w dniach 7-9 marca 2024 r. W wydarzeniu wezmą udział lekarze, pielęgniarki i położne, diagności laboratoryjni, farmaceuci i ratownicy medyczni z placówek medycznych w całym kraju oraz pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zapisy na stronie: www.akademiazakazen.pl.

Przedstawiciele zawodów medycznych zajmujących się problematyką zakażeń związanych z opieką medyczną spotkają się w marcu 2024 r. w Łodzi – a to za sprawą Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych (PTZS) i wyjątkowej, jubileuszowej konferencji „Akademia Kontroli Zakażeń”. Podczas wydarzenia eksperci poruszą najważniejsze zagadnienia z dziedziny nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie kontroli, profilaktyki i leczenia zakażeń.

Zakażenia, a w szczególności zakażenia szpitalne, to jeden z najistotniejszych problemów zdrowotnych w Polsce. Co roku Główny Inspektorat Sanitarny publikuje raport podsumowujący pracę Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W najnowszym raporcie: Stan sanitarny kraju w 2022 roku, GIS opisał m.in. sytuację epidemiczną w polskich szpitalach. Zgodnie z dokumentem, w 2022 r. zgłoszono 5107 ognisk epidemicznych – o 676 więcej niż w ubiegłym roku. Liczba ognisk wzrasta od kilkunastu lat. W 2021 r. zgłoszono do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej liczbę 4431 ognisk zakażeń szpitalnych, podczas gdy w 2020 r. było ich 2800, a w 2019 r. – 692ogniska epidemiczne.

Źródłem drobnoustrojów, będących powodem zakażeń szpitalnych mogą być zarówno pacjenci, jak i personel medyczny, a także środowisko nieożywione szpitala: sprzęt medyczny czy przedmioty osobiste pacjenta.

- Postęp w medycynie i technologiach medycznych powoduje, że narażenie na zakażenie udaje się minimalizować, choć wyeliminowanie do zera zakażeń szpitalnych jest niemożliwe. Ważnym jest wymiana doświadczeń wśród personelu medycznego i ustawiczne propagowanie wiedzy na temat aktywnej profilaktyki i ograniczania ryzyka ich rozwoju. To właśnie dlatego organizujemy konferencje i uczestniczymy w spotkaniach wśród grona wybitnych specjalistów. W 1997 roku Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych wdrożyło pierwszy nowoczesny system ciągłego nadzoru nad zakażeniami, który zebrał około 120 szpitali z całej Polski, a wyniki dotyczące zakażeń w polskich szpitalach były prezentowane na konferencji SHEA i CDC w roku 2000 – mówi dr n. med. Małgorzata Romanik, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, prezes Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych, Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych od wielu lat realizuje zadania dotyczące problematyki zakażeń związanych z opieką zdrowotną poprzez opracowywanie procedur i standardów w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych oraz prowadzenia badań naukowych w dziedzinie epidemiologii szpitalnej i ekonomiki ochrony zdrowia.

Podstawowym celem Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych powstałego w 1994 roku jest wspieranie działań zawodowych i naukowych związanych z zapobieganiem zakażeniom szpitalnym, a w szczególności: opracowywanie materiałów do kształcenia z zakresu epidemiologii i praktyki zwalczania zakażeń szpitalnych, stworzenie komunikacji pomiędzy pracownikami zajmującymi się problematyką zakażeń szpitalnych w celu wymiany wiedzy i doświadczeń. Dlatego w programie konferencji przewidziano prezentacje doniesień własnych oraz wykłady wielu wybitnych ekspertów-praktyków. Podczas konferencji odbędzie się siedem sesji tematycznych oraz panel dyskusyjny ekspertów w dziedzinie opieki długoterminowej. Wśród poruszanych tematów znajdą się m.in. kwestie nowoczesnych rozwiązań w kontroli, profilaktyce i leczeniu zakażeń, nadzoru sanitarno-epidemiologicznego w kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną, nadzoru nad zakażeniami w ortopedii implantacyjnej, nadzoru nad zakażeniami w jednostkach opieki długoterminowej, czy wtórnych zakażeń krwi w skrajnych grupach wiekowych, analityki medycznej w służbie kontroli zakażeń i zagadnienia dotyczące trudności diagnostycznych i terapeutycznych w pulmonologii.

Organizatorami konferencji są: Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych, Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Penta Hospitals oraz Vicommi Media.

Więcej informacji i rejestracja na stronie: www.akademiazakazen.pl

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także