Metformina także dla pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek w leczeniu cukrzycy typu 2

Dr Leszek Borkowski

Opublikowano 27 pazdziernika 2016, 08:45

Fot. arch. pryw.
Dr Leszek Borkowski

Opublikowano 27 pazdziernika 2016, 08:45

W leczeniu cukrzycy typu 2 jest stosowana metformina jako lek pojedynczy lub w postaci leków złożonych np. z: pioglitazonem/Glubrava, Competact/, lub dapagliflozyną/Ebymect, Xigduo/, lub sitagliptyną/Velmetia, Ristfor, Janumet, Efficib/, lub linagliptyną/Jentadeuto/, lub saksagliptyną/Komboglyze/, lub limagliptyną lub alogliptyną/ Vipdomet/, lub kanagliflozyną/Vokanamed/, lub vildagliptyną/Zomarist, Icandra, Eucreas/, lub canagagliflozinum/Vokanamed/, lub empagliflozyną/Synjardy/lub glibenklamidem.

Metforminę stosuje się łącznie z dietą i ćwiczeniami fizycznymi, aby poprawić kontrolę normalizacji stężenia glukozy we krwi.

Problemy w leczeniu cukrzycy typu 2 zaczynają się dla pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Europejska Agencja Leków / The European Medicines Agency, EMA/ uznała, że leki zawierające metforminę mogą być stosowane u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek/wskaźnik przesączania kłębuszkowego GFR=30-59 ml/min/w leczeniu cukrzycy typu 2. Potwierdza się, że duża liczba pacjentów chorujących na cukrzycę typu 2 z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek może odnieść korzyści ze stosowania metforminy przy przestrzeganiu zaleceń dotyczących uważnego dawkowania i obowiązku monitorowania sprawności nerek przed leczeniem i w jego trakcie. Dalej utrzymane zostało przeciwwskazanie stosowania metforminy u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek/GFR poniżej 30 ml/min. Zwiększone ryzyko kwasicy mleczanowej wywołanej nagromadzeniem się kwasu mlekowego we krwi jest aktualne u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek przyjmujących metforminę.

Odwodnienie w następstwie nasilonych wymiotów, biegunki, gorączki, ekspozycji na wysokie temperatury, obniżonej podaży ilości przyswajanych płynów zwiększa istotnie ryzyko powstania kwasicy mleczanowej.

W Polsce mamy dopuszczonych do obrotu ok. 30 pojedynczych preparatów zawierających różne dawki i postacie Metforminy/Avamina, Diamed, Etform, Formetic, Glucophage, Glumetsan, Langerin, Metfogamma, Metformax, Metformin, Metifor, Siofor, Sophamet/.

Problemem stają się niektóre złożone leki zawierające metforminę.

Nie są one rekomendowane u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek, ponieważ substancje występujące poza metforminą nie powinny być stosowane dla tych pacjentów.

Do grupy nie zalecanych substancji towarzyszących metforminie zaliczamy:

Depagliflozyna/Ebymect, Xigduo/

Kanagliflozyna/Vokanamed

Empagliflozyna/Synjardy/

Dr nauk farm. Leszek Borkowski

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

metformina
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31