Minister zdrowia spotkał się z samorządem lekarskim. O czym rozmawiano?

Medexpress

Opublikowano 24 lipca 2018, 09:22

Fot. Wojciech Górski
Medexpress

Opublikowano 24 lipca 2018, 09:22

Jak informuje NIL, w czasie spotkania udało się poruszyć szereg bardzo istotnych dla środowiska lekarskiego zagadnień.

Jednym z tematów był plan finansowy NFZ na 2018 r., do którego NRL zgłosili zastrzeżenia. Zdaniem samorządu lekarskiego zbyt mało środków zaplanowano w nim na profilaktykę zdrowotną i na finansowanie świadczeń stomatologicznych. Z kolei minister wskazał, że plan finansowy podlega modyfikacjom w czasie trwania roku kalendarzowego, dlatego zawsze istnieje możliwość rzeczowej dyskusji nad poszczególnymi pozycjami planu finansowego i jego zmiany.

Kolejnym ważnym tematem było kształcenie zawodowe lekarzy. Zdaniem NRL za zwiększeniem liczby osób kształcących się na kierunku lekarskim w poszczególnych uczelniach medycznych nie następuje zwiększenie możliwości lokalowych i poszerzenie kadry naukowo-dydaktycznej, co może w przyszłości rodzić niepokój o spadek jakości kształcenia. Minister przypomniał, że obecnie trwają prace nad ustawą o szkolnictwie wyższym i ostateczny kształt tych zapisów będzie miał duże znaczenie dla dalszych działań Ministerstwa w tym zakresie.

Minister zgodził się z samorządem lekarskim, że model kształcenia specjalizacyjnego wymaga dogłębnej zmiany, co powierzył zespołowi mającemu przygotować przepisy zmieniające ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Zespół pracuje z udziałem przedstawicieli samorządu lekarskiego. Minister Szumowski zapowiedział, że jesienią projekt ustawy powinien być przygotowany.

Wśród tematów nie mogło zabraknąć aktualnego stanu realizacji porozumienia pomiędzy ministrem zdrowia a Porozumieniem Rezydentów OZZL z dnia 8 lutego 2018 r. w świetle toczących się prac nad ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Minister zobowiązał się, że w ciągu miesiąca wyda rozporządzenie regulujące kwestie pełnienia dyżurów medycznych przez lekarzy odbywających specjalizację w ramach rezydentury. Z uwagi na wątpliwości dotyczące długości odpracowania zwiększonego o 600/700 zł wynagrodzenia dla rezydentów, którzy zadeklarują pracę 2 lata po specjalizacji w razie korzystania z uprawnień macierzyńskich lub długotrwałej niezdolności do pracy minister wyraźnie podkreślił, że wspomniane sytuacje nie będą wpływały na długość okresu odpracowania po zakończeniu specjalizacji.

Odnośnie do wynagrodzeń specjalistów minister wyjaśnił, że podpisanie zobowiązania do nieudzielania tożsamych świadczeń nie będzie dotyczyło sytuacji dodatkowego zatrudnienia w AOS i innych formach wskazanych w porozumieniu z 8 lutego 2018.

Prof. Szumowski zapewnił też, że wynagrodzenie lekarzy rezydentów, którzy aktualnie otrzymują wyższe wynagrodzenie niż wynikające z planowanego rozporządzenia, nie będzie zmniejszone.

Ustalono, że będzie więcej spotkań na szczeblu ministerialnym i eksperckim, a także okresowych spotkań ministra z Prezydium NRL. Minister zadeklarował również na ściślejszą współpracę z Naczelną Izbą Lekarską w zakresie tworzenia aktów prawnych – także na wczesnym etapie legislacyjnym.

Źródło: NIL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

minister zdrowia / nrl / plan finansowy NFZ / kształcenie lekarzy
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31