MZ powołuje zespół do spraw opieki farmaceutycznej

Medexpress

Opublikowano 10 lipca 2020, 08:17

Źródło: MZ
Medexpress

Opublikowano 10 lipca 2020, 08:17

Do zadań Zespołu należy:
1) ustalenie przedmiotu i zakresu opieki farmaceutycznej, która ma być sprawowana w aptekach ogólnodostępnych oraz opracowanie szczegółowej koncepcji jej wdrożenia;
2) analiza potrzeby przeprowadzenia pilotażu opieki farmaceutycznej w Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – opracowanie szczegółowej koncepcji jego przeprowadzenia;
3) określenie źródła, zasad i trybu finansowania opieki oraz pilotażu - w przypadku uznania konieczności jego przeprowadzenia.
W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia inicjujący, koordynujący i nadzorujący wykonywanie zadań przez Departament Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia;
3) członkowie:
a) czterech przedstawicieli Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia,
b) przedstawiciel Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia,
c) przedstawiciel Departamentu Budżetu i Finansów w Ministerstwie Zdrowia,
d) dwóch przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia,
e) przedstawiciel Centrum e-Zdrowia,
f) Konsultant Krajowy w dziedzinie farmacji aptecznej,
g) przedstawiciel Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego,
h) przedstawiciel Wojewódzkich Inspektoratów Farmaceutycznych,
i) trzech przedstawicieli samorządu zawodowego farmaceuty,
j) dwóch przedstawicieli uczelni medycznej.

Zarządzenie: TU

Źródło: Dz.U. MZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

apteka / farmaceuta / opieka farmaceutyczna
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31