MZ powołuje Zespół do spraw zmian w podstawowej opiece zdrowotnej

W Dzienniku Ustaw MZ opublikowano Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zmian w podstawowej opiece zdrowotnej.
Medexpress 2021-07-09 08:32

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący – dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas – konsultant krajowy w dziedzinie medycyny
rodzinnej;
2) Zastępcy Przewodniczącego:
a) dr n. med. Bernard Waśko – zastępca prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw Medycznych,
b) Tomasz Zieliński – prezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie
Zielonogórskie;
3) członkowie:
a) dr n. med. Jerzy Friediger – członek Prezydium Naczelnej Izby Lekarskiej,
b) Jacek Krajewski – prezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie
Zielonogórskie,
c) Beata Ostrzycka – konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego,
d) dr hab. n. med. Tomasz Tomasik – prezes Stowarzyszenia Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce,
e) Paweł Żuk – prezes Zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o. o.,
f) Michał Dzięgielewski – dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,
g) Maciej Karaszewski – zastępca dyrektora Departamentu Opieki Zdrowotnej w Narodowym Funduszu
Zdrowia,
h) Andrzej Zakrzewski – dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zadaniem Zespołu jest:
1) przygotowanie koncepcji zmian dotyczących działania podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej;
2) wypracowanie zmian w zakresie finansowania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej;
3) wypracowanie mechanizmu kształtowania wysokości stawki kapitacyjnej w odniesieniu do wskaźnika udziału teleporad we wszystkich poradach lekarskich.

Zarządzenie: TU

Źródło: Dz.U. MZ

PDF

Zobacz także