MZ: Projekt rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego

Fot. Getty Images/iStockphoto
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego.
Medexpress 2018-12-24 08:21

Konieczność wydania projektu rozporządzenia wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1115, z późn. zm.), która wprowadziła definicję dyspozytorni medycznej, ustaliła wymagania dla kierowników zespołów ratownictwa medycznego i uszczegółowiła sposób wykorzystywania System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) przez dysponentów zespołów ratownictwa medycznego do obsługi powiadomień o zdarzeniach i zgłoszeń alarmowych.

W projekcie rozporządzenia doprecyzowano także obowiązek posiadania łączności radiowej i komórkowej na potrzeby porozumiewania się w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz z centrami urazowymi i centrami urazowymi dla dzieci.

Wprowadzono też wymóg posiadania dostępu do sieci Internet w miejscach stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego i w dyspozytorniach medycznych.


Projekt rozporządzenia określa wykaz świadczeń gwarantowanych, udzielanych przez zespoły ratownictwa medycznego stanowiąc, iż świadczeniami gwarantowanymi z zakresu ratownictwa medycznego są świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez zespoły ratownictwa medycznego w warunkach poszpitalnych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Ponadto w załącznikach do projektu rozporządzenia są zawarte warunki realizacji świadczeń przez poszczególne rodzaje zespołów ratownictwa medycznego: specjalistyczne, podstawowe i lotnicze.

Projekt: TU

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także