MZ: Projekt rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego

Medexpress

Opublikowano 24 grudnia 2018, 08:21

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 24 grudnia 2018, 08:21

Konieczność wydania projektu rozporządzenia wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1115, z późn. zm.), która wprowadziła definicję dyspozytorni medycznej, ustaliła wymagania dla kierowników zespołów ratownictwa medycznego i uszczegółowiła sposób wykorzystywania System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) przez dysponentów zespołów ratownictwa medycznego do obsługi powiadomień o zdarzeniach i zgłoszeń alarmowych.

W projekcie rozporządzenia doprecyzowano także obowiązek posiadania łączności radiowej i komórkowej na potrzeby porozumiewania się w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz z centrami urazowymi i centrami urazowymi dla dzieci.

Wprowadzono też wymóg posiadania dostępu do sieci Internet w miejscach stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego i w dyspozytorniach medycznych.


Projekt rozporządzenia określa wykaz świadczeń gwarantowanych, udzielanych przez zespoły ratownictwa medycznego stanowiąc, iż świadczeniami gwarantowanymi z zakresu ratownictwa medycznego są świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez zespoły ratownictwa medycznego w warunkach poszpitalnych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Ponadto w załącznikach do projektu rozporządzenia są zawarte warunki realizacji świadczeń przez poszczególne rodzaje zespołów ratownictwa medycznego: specjalistyczne, podstawowe i lotnicze.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

świadczenia gwarantowane / ratownictwo medyczne
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31