MZ rozwiewa wątpliwości dot. wyrażania na receptach ilości substancji odurzającej lub środka psychotropowego

Źródło: MZ
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje.
Medexpress 2019-11-21 08:09


Celem projektu jest zmiana, nowelizowanego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz.U. poz. 2165), przepisu § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz. U. z 2015 r. poz. 1889 oraz z 2019 r. poz. 2165).

Z uwagi na to że przedmiotem regulacji są w tym przypadku substancje psychotropowe, prekursory kategorii 1 i preparaty zawierające te środki lub substancje należy w ich przypadku na receptach w postaci papierowej, wyraźnie wyrażać ilość substancji odurzającej lub środka psychotropowego poprzez podanie jej słownie.

Projekt: TU

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także