Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Bezlitosny zabójca drzew pomoże w walce z rakiem jelita grubego?

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 19 sierpnia 2021 11:36

Bezlitosny zabójca drzew pomoże w walce z rakiem jelita grubego? - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto

Korzeniowiec sosnowy (Heterobasidion annosum) to grzyb z rodziny jodłownicowatych, przez leśników uważany jest za jednego z najgroźniejszych pasożytów. Zaatakowane przez niego pnie drzew próchnieją na wysokość wielu metrów, u jodeł i świerków nawet do kilkunastu metrów wysokości. Drewno kruszy się zamieniając się w bezkształtną masę, a wewnątrz pnia powstaje pusta dziupla. Czasami korzeniowiec poraża całe drzewostany, szczególnie świerkowe, nasadzone na glebach, które wcześniej były użytkowane rolniczo.

Naukowcy z Białegostoku poinformowali, że Urząd Patentowy RP udzielił patentu na wynalazek pt.: „Ekstrakt z grzyba poliporoidalnego, kompozycja zawierająca taki ekstrakt oraz jego zastosowanie”. Patent został opracowany przez badaczy z UMB we współpracy z zespołem naukowym z Politechniki Białostockiej: prof. dr hab. Halina Car, dr Anna Sadowska, dr Mateusz Maciejczyk, dr hab. Arkadiusz Surażyński (UMB) oraz prof. dr hab. inż. Sławomir Bakier, dr Ewa Zapora, Marek Wołkowycki (PB).

Wyniki badań aktywności terapeutycznej grzybów poliporoidalnych wskazują na olbrzymi potencjał zastosowań medycznych, w tym w profilaktyce zachorowań na nowotwory lub jako wspomaganie terapii przeciwnowotworowych.

Celem wynalazku było opracowanie sposobu otrzymywania ekstraktu z Korzeniowca sosnowego (zespół z Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej), wykazanie w badaniach in vitro i in vivo aktywności przeciwnowotworowej takiego ekstraktu wobec raka jelita grubego i wskazanie możliwości zastosowania kompozycji farmaceutycznej, zawierającej taki ekstrakt jako aktywny składnik leku przeciwnowotworowego.

Zaletą takiej terapii jest ukierunkowane działanie leku na ograniczanie żywotności komórek raka jelita grubego i niska toksyczność wobec komórek zdrowych (zespół z Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Zakładu Chemii Leków UMB).

Obecnie trwają dalsze badania, które pozwolą na rozpoznanie mechanizmów działania.

Źródło: UMB