NFZ chce przedłużenia umów na świadczenia stomatologiczne. Stomatolodzy chcą gruntownych zmian

Medexpress

Opublikowano 28 wrzesnia 2021, 09:39

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 28 wrzesnia 2021, 09:39

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o wprowadzenie jednolitych zasad organizacji udzielania świadczeń stomatologicznych po wygaśnięciu w drugiej połowie 2022 r., na terenie większości województw, umów o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju: Leczenie stomatologiczne.

W czerwcu przyszłego roku wygasają pięcioletnie umowy o udzielanie świadczeń stomatologicznych w większości województw w kraju.

Dyrektorzy niektórych oddziałów wojewódzkich Funduszu przedkładają gabinetom stomatologicznym propozycję przedłużenia umowy. Proponowany termin obowiązywania aneksu w jednym przypadku sięga do końca 2022 roku, w innym zaś do połowy roku 2023 r.

Jako niezwykle ważną okoliczność należy wskazać treść przepisu będącego podstawą prawną zawarcia takiego aneksu, a mianowicie przepis art.18 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r.,567) Przepis ten sugeruje bowiem, że przyjęcie takiej procedury oznacza przeprowadzenie postępowania konkursowego dopiero po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego. Środowisko stomatologiczne od dawna domaga się gruntownej zmiany wyceny świadczeń gwarantowanych. Z sumy wszystkich postulatów zrealizowano praktycznie rzecz biorąc dotąd jedynie podniesienie o 0,2 współczynnika korygującego wartość świadczeń udzielanych dzieciom i młodzieży oraz tabelę punktową w części dotyczącej procedur endodontycznych. Obecnie trwają prace w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, jednak dotyczą one tylko wyceny świadczeń chirurgicznych i periodontologicznych.
Ponadto należy wskazać, że na terenie kraju w ostatnim czasie unieważniono kilkadziesiąt postępowania konkursowych z powodu nie wpłynięcia żadnej oferty. Trudno sobie zatem wyobrazić, że prolongowanie dotychczasowych warunków umów na praktycznie nieoznaczony okres spotka się z aprobatą świadczeniodawców – stomatologów. Obowiązująca wycena punktu rozliczeniowego pochodzi sprzed wielu lat, nie uwzględnia w ogóle wymogów ostatniej regulacji płac w podmiotach leczniczych, powszechnej inflacji i zapowiadanych podwyżek świadczeń niezbędnych do utrzymania poradni zabiegowej.
W związku z powyższym Prezydium NRL apeluje do prezesa Funduszu o:
• spowodowanie wstrzymania działań zmierzających do przedłużenia istniejących umów, albo
• rozpoczęcie rzetelnych negocjacji na temat wartości ceny za punkt rozliczeniowy w projektowanych aneksach.

Zródło: NIL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

stomatologia / NFZ / nil
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31