NFZ: Zarządzenie w sprawie realizacji i rozliczenia programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”

Medexpress

Opublikowano 21 czerwca 2021, 10:13

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 21 czerwca 2021, 10:13


Zarządzenie wdraża przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” (Dz. U. poz. 1081) określając w szczególności tryb zawierania umów o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”, wzór umowy o realizację programu pilotażowego, jak również warunki realizacji i rozliczenia tych umów.
Wdrożenie programu spowoduje objęcie świadczeniobiorców w wieku od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych. Dzięki badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy. Badania profilaktyczne należy wykonywać regularnie, by nie przeoczyć początkowo drobnych problemów związanych ze zdrowiem i zareagować odpowiednio wcześnie, aby nie dopuścić do powikłań.

Zarządzenie: TU

Źródło: NFZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Profilaktyka 40 PLUS / profilaktyka / NFZ
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31