Niedobór biotyny w ciąży jest szkodliwy

Marek Meissner

Opublikowano 24 sierpnia 2020, 12:49

Thinkstock/GettyImages
Marek Meissner

Opublikowano 24 sierpnia 2020, 12:49

Niedobór biotyny jest teratogenny u kilku gatunków ssaków, do których należy także człowiek. Około 50 proc. kobiet w ciąży wydala ponadnormatywne ilości 3-hydroksyizowalerinu (3-HIA) co prawdopodobnie oddaje spadającą aktywność biotynozależnego enzymu metylokrotonylu-CoA-karboksylazy. Jest to stwierdzenie znane ze starszej literatury i przeprowadzano już eksperymenty dotyczące suplementacji biotyną i skutków wydalania 3-HIA w czasie ciąży.

Jednym z nich był test randomizowany, z kontrolą placebo, który objął 16 kobiet w 6-1 tyg. ciąży i 21-37 tyg. ciąży. Podawano im 300 mg biotyny lub w grupie kontrolnej placebo. Stwierdzono iż niedobór biotyny występuje najczęściej w I trymestrze ciąży, ale określono go jako „marginalny"1.

Najnowsze badania, które dotyczyły niedoboru biotyny i jego wpływu na przebieg ciąży i potomstwo, przeprowadził zespół badaczy japońskich, jako że wcześniejsze badania stwierdzały iż substancja ta odgrywa wielką rolę w kształtowaniu się systemu immunologicznego i rozwoju płodu2.

Istotny zwłaszcza był pierwszy składnik, bowiem niektóre doniesienia wskazywały na możliwą korelację pomiędzy niedoborami biotyny u kobiet w ciąży, a schorzeniami wiązanymi z systemem immunologicznym u małych dzieci. Badacze pozyskali dane dotyczące 20 kobiet, które urodziły terminowo, 35 z wcześniactwem, 24 które urodziły noworodki za małe w stosunku do wieku ciążowego oraz 10 kobiet nie będących w ciąży3.

Koncentracja biotyny w surowicy z krwi pępowinowej wykazywała duży związek z wiekiem rodzącej, zaś dla odmiany taka sama koncentracja biotyny z krwi kobiety w ciąży takiej korelacji nie wykazywała. W przypadku kobiet, które urodziły noworodki zbyt małe w stosunku do wieku ciążowego w 2 i 3 trymestrze ciąży poziom biotyny w surowicy ich krwi był znacząco niższy niż u kobiet, które urodziły dzieci z wysoką punktacją początkową i w terminie. Biotyna jest pozytywnie skorelowana z właściwym terminem porodów. Dla autorów jest więc jednoznaczne, że suplementacja biotyną jest w ciąży niezbędna; ich zdaniem obecnie trzeba się skupić nad stworzeniem standardów takiej suplementacji.

  1. Mock DMJ, Quirk G, Mock NI : Marginal biotin deficiency during normal pregnancy. Am J Clin Nutr 75 (2) : 295-299, 2002
  2. Xia B, Pang L, Zhuang ZX, Liu JJ : Biotin-mediated epigenetic modifications : Potential defense against the carcinogenicity of benzo[a]pyrene. Toxicol Lett 216-224, 2016
  3. Ichihara Y, Suga K, Fukui M, Yonetani N, Shono M, Nakagawa R, Kagami S. Serum biotin level during pregnancy is associated with fetal growth and preterm delivery. J Med Invest. 2020;67(1.2):170-173.
Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

biotyna / ciąża / suplementacja / poród / płód
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31